Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” angajează:

Office manager / Офис-менеджер

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:
- studii medii/superioare tehnice/management;
- cunoașterea limbilor rusă și de stat;
- preluarea apelurilor și ducerea convorbirilor telefonice;
- cunoașterea PC (utilizator avansat) și a tehnicii de birou.

OBLIGAȚIUNI:
1. recepționarea și repartizarea apelurilor telefonice
2. procesarea corespondenței în limbile română și rusă
3. înregistrarea și repartizare documentației de intrare/ieșire
4. colectarea și arhivarea documentației.

OFERIM:
- stagiere, intrare în funcție (pînă la 3 luni);
- salariu motivant;
- pachet social deplin.

Expediați CV-ul la adresa electronică: crara@crara.md  , cu specificarea postului pentru care aplicați.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- образование среднее/высшее техническое/менеджмент;
- владение государственным и русским языками;
- умение вести переговоры по телефону;
- владение компьютером (продвинутый пользователь ПК) и знание оргтехники.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
1. прием и распределение телефонных звонков
2. деловая переписка на русском и румынском языках
3. регистрация и распределение входящей и исходящей корреспонденции
4. сбор и хранение документов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- обучение специальности, вхождение в должность (до 3-х месяцев);
- достойная заработная плата;
- полный социальный пакет.

Ждем резюме по адресу: crara@crara.md, с указанием вакансии.

При наличии опыта, указать в обязательном порядке все предыдущие места работы.


moldovajob.md