Angajăm:

Diriginte de şantier

Promstroi-Grup S.A. – Compania de proiectare şi construcţie a clădirilor industriale şi comerciale anunţă concursul la postul vacant de Diriginte de şantier.

Cerinţele:
- Studii superioare tehnice
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă
- Experienţă de muncă în funcţia de Diriginte de şantier de la 5 ani
- Experienţă în lucrul cu construcţiile metalice şi din beton armat
- Cunoaşterea normelor şi cerinţelor existente
- Pricepere în documentaţie de proiect şi deviz
- Abilităţi de organizare şi conducere cu echipa de muncitori
- Gîndire analitică, responsabilitate
- Certificatul de atestare în calitate de Diriginte de şantier
- Abilităţi organizatorice
- Prezenţa autovehiculului (avantaj)

Funcţiile:
- Organizarea şi conducerea proceselor de construcţie (a echipei de zidari şi montatori)
- Asigurarea executării calitative şi la timp a lucrărilor de construcţie
- Elaborarea obiectivelor de producţie zilnice
- Planificarea achiziţiilor de materiale de construcţii şi necisităţilor în mecanisme (aprovizionarea cu materialele se execută de catre managerul de achiziţii, aprovizionarea cu mecanisme – de către secţia de mecanisme)
- Întocmirea actelor de executie a lucrarilor
- Întocmirea borderourilor de trecere la pierderi - Lucrul cu documentele tehnice, de proiect şi deviz
- Colaborare continuă cu inginerul-proiectant
- Asigurarea disciplinei de muncă în echipă
- Respectarea normelor de securitate la locul de munca şi ocrotirii sănătăţii

Condiţiile de munca:
- Pachetul social
- Orarul de lucru: luni – vineri de la 08:00 pînă la 17:00 (eventual şi sîmbăta)
- Convorbiri telefonice gratuite
- Prînzul din contul companiei
- Salariul dupa rezultatul interviului
- Compensarea cheltuielelor pe benzină

CV cu fotogarafie şi indicarea postului le trimiteţi la adresele: hr.promstroi@gmail.com 
www.promstroi.md 


moldovajob.md