Angajăm:

Asistent de avocat

TMG Consultancy SRL ANUNŢĂ CĂ ESTE ÎN CĂUTAREA UNUI ASISTENT DE AVOCAT, CU EXPERIENŢĂ ÎN PROCESAREA DOCUMENTELOR, ÎNTOCMIREA ACTELOR JURIDICE.

Cerinţe de eligibilitate ale candidatului:
- Studii superioare de licenţă în drept sau student la drept;
- Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse; limba turcă și limba engleză va constitui un avantaj;
- Experienţă relevantă pe un post similar /avantaj;
- Cunoştinţe temeinice de legislaţie;
- Excelente abilităţi de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă;
- Cunoştinţe temeinice de operare la PC;
- Atenţie sporită la detalii.

Sarcini şi responsabilităţi principale:
1. Redactarea contractelor comarciale
2. Interacţiunea cu instituţiile şi organele Stat: Ministere, Agenția Servicii Publice, Camera de licenţiere, Serviciul Vamal, Birou de Migraţie şi Azil,notari, avocaţi, etc.
3. Înregistrarea întreprinderilor, efectuarea modificărilor în actele de constituire;
4. Obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, avizelor, etc. pentru activitatea de întreprinzător în diverse domenii;
5. Documentarea cetăţenilor străini, etc.

Compania oferă:
- Creştere pe plan profesional;
- Colectiv unit.
- Salariu de la 5.000 lei până la 8000 lei

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita CV pe adresa office.onorislegis@gmail.com


moldovajob.md