Самый большой онлайн-магазин Rozetka.md приглашает на работу:

Asistent managerului financiar Ассистент финансового менеджера

ROZETKA– companie mare, cu oportunități reale de dezvoltare. Căutăm oameni cu același spirit de dăruire, iar când îi găsim, nu-i mai lăsăm să plece. Aici vă puteți dezvolta împreună cu o echipă de profesioniști sau vă puteți schimba specializarea, dacă sunteți curioși să încercați ceva nou. Puteți experimenta continuu sau vă puteți alege un domeniu, pe care să-l însușiți până la cel mai înalt nivel. Fiecare dintre voi decide dacă vrea să evolueze pe verticală sau să efectueze zilnic munca preferată într-o companie cu stabilitate. Acesta este locul unde puteți activa întreaga viață, fără a avea senzația că stați pe loc.


Misiunea noastră– să fim un asistent universal în alegerea oricărui produs pe internet. Locul unde se poate găsi orice, oricând. Datorită căutării inteligente și prestarea onestă a serviciilor, facem viețile clienților noștri un pic mai bună chiar în acest moment.

Transformăm visele a milioane de oameni în realitate și îi căutăm mereu pe cei, care ne-ar putea ajuta să devenim mai buni. Dacă crezi că ai resursele necesare pentru a face oamenii mai fericiți, iar prestarea de servicii din Moldova – cea mai bună din lume, te așteptăm la noi!

Vă așteptăm în echipa noastră, dacă:
 • Ai experiență în ținerea procesului de consolidare în sistemului de contabilitate;
 • Ai experiență de lucru cu datoriile de debitor;
 • Ai experiență în contabilitatea mijloacelor bănești;
 • Ai experiență  în prelucrarea documentelor bancare.
Sarcinile:
 • Ținerea procesului de consolidare în sistemul de contabilitate, elaborarea lunară de rapoarte privind activitatea și verificarea cu 1C contabilitate;
 • Elaborarea rapoartelor lunare pentru conducere cu analiza rezultatelor;
 • Controlul și analiza datoriei de debitor și creditor.
Cerințe:
 • Studii superioare în domeniu (economie);
 • Experiență într-o funcție asemănătoare (cel puțin 3 ani);
 • Cunoașterea 1C Contabilitate 8.3;
 • Utilizator încrezut PC, MS Office: Excel, Word.
Abilități cheie
Gândire analitică, Rapoarte financiare, Corespondența de afaceri, Orientare spre rezultat, Abilitate de a stabili priorități, Limbile Română și Rusă.
 
 
Noi îți oferim:
 • Salariu oficial: salariu de bază + bonusuri;
 • Angajarea în conformitate cu CM RM;
 • Lucrul într-o echipă puternică și unică;
 • Sarcini interesante și la scară largă, și condiții favorabile pentru realizarea acestora;
 • Posibilitatea de a învăța și de a te dezvolta în diverse direcții (trainning-uri, bibliotecă corporativă; seminare deschise etc.).
 
Te așteptăm cu drag în echipa ROZETKA. Nu ezita și trimite-ne CV-ul tău.
hr@rozetka.md 
 
Află mai multe despre noi: https://rozetka.md 
 
Rozetka — большая компания с большими возможностями. Мы ищем близких по духу людей, а когда находим, не отпускаем их. Здесь можно расти вместе со своей командой или сменить специализацию, если хочется попробовать себя в чем-то новом. Можно постоянно учиться, а можно выбрать интересную сферу и копать только вглубь. Можно расти вертикально, а можно просто делать любимую работу в стабильной компании. Это место, где можно проработать всю жизнь без ощущения, что стоишь на месте.

Наша миссия - быть универсальным помощником в выборе любого товара в интернете. Единственным местом, где можно найти все. Благодаря разумному поиска и честному сервису мы делаем жизнь наших клиентов немного лучшим прямо сейчас.

Мы воплощаем мечты миллионов людей и всегда ищем тех, кто поможет нам стать лучше. Если вы чувствуете в себе силы делать людей счастливее, а сервис в Молдове - лучшим в мире, приходите!

Основная задача Ассистента финансового менеджера – реализация, контроль и исполнение финансовых операций в представительстве Молдова в соответствии с разработанными и утвержденными регламентами действующих положений о планировании и ведении управленческого учета.

Мы ждем вас в своей команде, если у вас есть:
 • Опыт ведения процесса консолидации системы бухгалтерского учета;
 • Опыт работы с дебиторской задолженностью;
 • Опыт ведение учета движения денежных средств;
 • Опыт обработки банковских документов.
Что нужно делать:
 • Вести процесс консолидации в системе бухгалтерского учета, ежемесячное формирование отчетов деятельности и сверка с 1С бухгалтерией;
 • Подготавливать ежемесячные отчеты для руководства Компании с аналитикой результатов;
 • Контролировать и анализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Требования:
 • Профильное высшее образование (экономика);
 • Опыт работы в аналогичной должности (минимум 3 года);
 • Знание 1С Предприятие 8.3;
 • Уверенный пользователь ПК, MS Office: Excel, Word.
Ключевые навыки
Аналитическое мышление, Финансовая отчетность, Деловая переписка, Ориентация на результат, Умение расставлять приоритеты, Румынский и Русский языки.

Мы предлагаем:
 • Заработная плата официальная: оклад + бонус;
 • Оформление в соответствии с ТК РМ;
 • Работа в сильной и уникальной команде;
 • Интересные и масштабные задачи и условия для их эффективной реализации;
 • Возможность обучения и развития по самым разным направлениям (тренинги, корпоративная библиотека, открытые семинары и т.д.).
Будем рады вам в команде ROZETKA. Не медлите и присылайте резюме.

E-mail: hr@rozetka.md   

Узнайте о нас больше - https://rozetka.md   

moldovajob.md