Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunta concurs pentru ocuparea functiei de:

Șef, Serviciul tehnologii informaționale

Scopul general al funcție:
Organizarea, administrarea și menținerea funcționalității tehnicii de calcul al Agenției, precum și îndeplinirea atribuțiilor privind implementarea și funcționarea sistemelor informaționale, echipamentului și mijloacelor IT.

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Organizarea activităţii serviciului.
 • Asigurarea funcţionalităţii a echipamentelor, infrastructurii TI şi a sistemelor informaţionale din cadrul AMDM.
 • Înaintarea propunerilor de dezvoltare a AMDM în domeniul TI, securităţii accesului, prelucrării şi păstrării informaţiei digitale, soluţiilor tehnice şi tehnologice pentru realizarea lor, precum şi planificarea implementării a acestora conform competenţelor.
 • Coordonarea, gestionarea contractelor şi acordurilor conform competenţei.
 • Organizarea administrării informaţiei de pe pagina web oficială a AMDM.
 • Acordarea suportului tehnic şi consultativ conform domeniului de competență.

Cerințe specifice:

 • Studii superioare, de licență, master sau echivalente, în domeniul tehnologiei informaționale, inginerie calculatoare, sau aferente în domeniul TI.
 • 2 ani experiență profesională în domeniul TI.
 • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul TI;
 • Cunoştinţele şi experienţa în instalare, administrare a sistemelor operaţionale de tip server, desktop şi informaţionale frecvent utilizate;
 • Cunoştinţe generale privind gestionarea şi funcţionarea bazelor de date şi sistemelor informaţionale;
 • Cunoştinţe generale privind gestionarea reţelelor de calculatoare;
 • Cunoştinţe generale privind funcţionarea echipamentului TI;
 • Cunoaşterea cel puţin unei limbi străine la nivel tehnic.

Perioada de angajare: nedeterminată.


moldovajob.md