Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunta concurs pentru ocuparea functiei de:

Administrator rețea de calculatoare, Serviciul tehnologii informaționale

Scopul general al funcției:
Asigurarea activității colaboratorilor Agenției, procurarea, retribuirea, instalarea și reinstalarea tehnicii de calcul, în dependență de necesitățile de producere, înzestrare la nivelul cerințelor actuale cu programe funcționabile, precum și diagnosticarea defecțiunilor tehnicii și înlăturarea acestora.

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Verificarea îndeplinirii cerinţelor contractelor acordate către AMDM, conform competenţelor.
 • Asigurarea funcţionalităţii şi desfăşurarea mentenanţei a echipamentelor şi infrastructurii TI din cadrul AMDM.
 • Participarea la elaborare şi completare a documentelor ce însoțesc activităţile de bază a STIC.
 • Participare la elaborarea propunerilor și metodelor de dezvoltare a Agenției în domeniul TI, securităţii accesului, prelucrării şi păstrării informaţiei digitale, soluţiile tehnice şi tehnologice pentru realizarea lor, precum şi planificarea implementării acestora conducătorului nemijlocit.
 • Acordarea suportului tehnic şi consultativ colaboratorilor Agenției.
 • Gestionarea sistemelor de supraveghere video şi acces electronic.

Cerințe specifice:

 • Studii superioare, de licență, master sau echivalente, în domeniul tehnologiei informaționale, inginerie calculatoare, sau aferente în domeniul TI.
 • 1,5 ani experiență profesională în domeniul TI.
 • Cunoaşterea legislaţiei din domeniul TI;
 • Cunoştinţele şi experienţa în instalare, administrare a sistemelor operaţionale de tip server şi sitemelor informaţionale frecvent utilizate;
 • Cunoştinţe generale privind gestionarea şi funcţionarea bazelor de date şi sistemelor informaţionale;
 • Cunoştinţe privind gestionarea reţelelor de calculatoare;
 • Cunoştinţe privind funcţionarea echipamentului TI;
 • Cunoaşterea cel puţin unei limbi străine la nivel tehnic.

Perioada de angajare: determinată.


moldovajob.md