HR-Consulting (www.search4staff.com) on behalf of its client, is looking for a highly professional candidate to fulfill the position of:


Misiune post: Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Băncii (evidența contabilă, bugetare, raportare financiară, management al activelor și pasivelor, control financiar).

Responsabilități:

Asigura operaționalizarea din punct de vedere financiar contabil a obiectivelor strategice stabilite împreuna cu directorul general și conducerea Băncii;
Planifica, conduce și coordonează activitățile financiare ale Băncii;
Definește și asigură aplicarea corecta a politicilor de contabilitate în Bancă;
Asigura elaborarea si prezentarea rapoartelor financiare și de controlling conform cerințelor legislației in vigoare si a reglementarilor interne;
Coordonează activitatea de bugetare, planificare a costurilor si veniturilor;
Previzionarea și gestionare a costurilor legate de activitatea Băncii în vederea realizării obiectivelor fundamentale;
Asigura implementarea politicii de controlling la nivelul Băncii și responsabilizarea titularilor de buget;
Asigură managementul al activelor și pasivelor Băncii;
Stabilește obiective individuale pentru salariații din cadrul Departamentului și monitorizează gradul de realizare a acestora;
Asigură relația cu auditorul extern și intern și cu organele de supraveghere pe linie contabilă și fiscală;
Gestionează elaborarea și revizuirea reglementarilor interne aferente activității Departamentului, avizează proiectele de reglementari interne elaborate de alte departamente.

Cerințe specifice: corespunderea cerințelor stabilite de BNM fata de administratorii Băncii.
Studii : superioare economice.
Vechime :
minimă in activitate: 7 ani, din care:
minim 5 ani în institutii financiar-bancare;
minim 3 ani în activitati de conducere.

Cunoștințe specifice :
IFRS,
ACCA/MBA constituie avantaj
Experientă în stabilirea și operaționalizarea obiectivelor strategice la nivel de organizatie
Cunoasterea foarte buna a legislatiei fiscale în vigoare
Capacitate de analiză și sinteză
Bune abilitati de organizare si conducere a activitatii serviciului
Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii

Cunostinte aditionale :
Limbi străine – engleza, nivel avansat
PC – MS Office, BOL – nivel avansat

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv90@search4staff.com
Telefon de contact : 060 102 909
În CV indicați codul postului vacant: DF

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.
Vă mulțumim pentru timpul acordat.

Director Financiar (Banca)

Misiune post: Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Băncii (evidența contabilă, bugetare, raportare financiară, management al activelor și pasivelor, control financiar).

Responsabilități:

 • Asigura operaționalizarea din punct de vedere financiar contabil a obiectivelor strategice stabilite împreuna cu directorul general și conducerea Băncii;
 • Planifica, conduce și coordonează activitățile financiare ale Băncii;
 • Definește și asigură aplicarea corecta a politicilor de contabilitate în Bancă;
 • Asigura elaborarea si prezentarea rapoartelor financiare și de controlling conform cerințelor legislației in vigoare si a reglementarilor interne;
 • Coordonează activitatea de bugetare, planificare a costurilor si veniturilor;
 • Previzionarea și gestionare a costurilor legate de activitatea Băncii în vederea realizării obiectivelor fundamentale;
 • Asigura implementarea politicii de controlling la nivelul Băncii și responsabilizarea titularilor de buget;
 • Asigură managementul al activelor și pasivelor Băncii;
 • Stabilește obiective individuale pentru salariații din cadrul Departamentului și monitorizează gradul de realizare a acestora;
 • Asigură relația cu auditorul extern și intern și cu organele de supraveghere pe linie contabilă și fiscală;
 • Gestionează elaborarea și revizuirea reglementarilor interne aferente activității Departamentului, avizează proiectele de reglementari interne elaborate de alte departamente.


Cerințe specifice: corespunderea cerințelor stabilite de BNM fata de administratorii Băncii.

Studii: superioare economice.

Vechime:

 • minimă in activitate: 7 ani, din care:
 • minim 5 ani în institutii financiar-bancare;
 • minim 3 ani în activitati de conducere.

Cunoștințe specifice:

 • IFRS,
 • ACCA/MBA constituie avantaj
 • Experientă în stabilirea și operaționalizarea obiectivelor strategice la nivel de organizatie
 • Cunoasterea foarte buna a legislatiei fiscale în vigoare
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Bune abilitati de organizare si conducere a activitatii serviciului
 • Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii

Cunostinte aditionale:
Limbi străine – engleza, nivel avansat
PC – MS Office, BOL – nivel avansat

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv90@search4staff.com 
Telefon de contact: 060 102 909
În CV indicați codul postului vacant: DF

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.
Vă mulțumim pentru timpul acordat.


moldovajob.md