Angajăm:

Depozitar

Cerințe:
- abilități organizatorice
- persoana dinamica, perseverentă, responsabilă și cu inițiativă
- atitudine pozitivă si abilități de a mobiliza echipa
- sinceritate și devotament față de compania în care lucrează

Responsabilități:
- însușirea tipurilor de produse finite, materii prime și materiale de bază
- cunoașterea și respectarea procedurilor interne cu privire la predarea-primirea mărfurilor
- întocmirea și completare fișelor de magazie, registre de intrare-ieșire, procese verbale de predare-primire
- realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele de înscrise în documentele de însoțire
- manipularea și aranjarea bunurilor în depozit cu ajutorul muncitorilor necalificați, pe categorii,loturi de marfă

- verificarea lunară a stocurilor de mărfuri 
 
Se oferă:
- angajare oficială
- pachet social inclus
- condiții bune de lucru
- salariu motivant negociabil
 
Graficul de lucru:
Luni-vineri : 08:00 -17:00
 
Vă rugăm trimiteți CV-ul la adresa de e-mail: contabilita.dinotte@gmail.com , iar în subiectul scrisorii indicați funcția pentru care aplicați.
Nr de contact – 060493232

moldovajob.md