Vacum-Nord, producator al condimentelor MAX , si a Biscuitilor ELLISA  angajeaza:

Tehnolog uzine de producere a bumboanelor si dulciurilor

Responsabilități:
- controlul tehnologiei de preparare a produselor, a normelor pentru stabilirea materiilor prime și respectarea de către angajați a cerințelor sanitare și a normelor de igienă personală;
- gestionarea materiilor prime, optimizarea rețetelor actuale, îmbunătățirea calității produselor;
- dezvoltarea de noi tipuri de produse și introducerea lor în producție;
- participarea la elaborarea documentației tehnologice, controlul furnizării acesteia;
- optimizarea tuturor proceselor: reducerea costului materiilor prime, îmbunătățirea calității produselor;
- organizarea producției în timp util.

Cerințe:
- învățământ - tehnic secundar sau superior;
- experiență în crearea și implementarea de noi produse;
- inițiativă;
- experiență de muncă de 2 ani în producția de cofetărie și / sau brutărie;
- cunoașterea cerințelor tehnice pentru materii prime, materiale, produse finite;
- cunoașterea proceselor de bază ale producției culinare, cunoașterea normelor sanitare și a documentelor de reglementare.

Compania oferă:
- angajare oficiala;
- pachet social complet;
- program de lucru - prin acord;
- salariu atractiv;
- oportunitatea creșterii profesionale și a carierei;
- condiții favorabile de muncă.

Должностные обязанности:
- контроль над технологией приготовления продукции, норм закладки сырья и соблюдение работниками санитарных требований и правил личной гигиены;
- управление сырьем, оптимизация текущих рецептур, улучшение качества продукции;
- разработка новых видов продукции и внедрение их в производство;
- участие в разработке технологической документации, контроль за её обеспечением;
- оптимизация всех процессов: сокращение расходов сырья, материалов, улучшение качества продукции;
- организация своевременного выпуска продукции.

Требования:
- образование – среднее техническое или высшее;
- опыт создания и внедрения новых продуктов;
- инициативность;
- опыт работы от 2 лет в производстве кондитерских и/или хлебобулочных;
- знание технических требований, предъявляемых к сырью, материалам, готовой продукции;
- знание основных процессов кулинарного производства, знание санитарных норм и нормативных документов.

Компания предлагает:
- оформление согласно ТК РМ;
- полный социальный пакет;
- график работы - по договоренности;
- высокий уровень заработной платы;
- возможность профессионального и карьерного роста;
- благоприятные условия труда.


moldovajob.md