Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță post vacant pentru funcția de:

Secretar administrativ superior în cadrul Secției managementul documentelor

Scopul general al funcției:

Recepționarea/ eliberarea documentelor/ dosarelor ce țin de activitatea structurilor interne ale Agenției, asigurarea activității continue a Ghișeului unic al Agenției Medicamentului și

Dispozitivelor Medicale, precum și recepționarea documentației parvenite în cadrul Agenției.

Sarcinile de bază ale funcției:
- Aplicarea Regulamentului Secţiei managementul documentelor întru asigurarea activității Ghișeului Unic.
- Respectarea cerințelor și aplicarea etapelor procedurale în cazul circuitului documentelor de intrare şi ieșire prin intermediul Ghișeului Unic întru asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al tuturor documentelor.
- Organizarea fluxului de documente din cadrul ghișeului unic: recepționarea, verificarea, introducerea în sistem, înregistrarea, repartizarea, expedierea și controlul executării documentelor în termen.
- Menţinerea sistemului de management al calităţii.

Cerințe specifice:
- Superioare de licenţă sau master.
- 1 an experiență în domeniul managementului documentelor.
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu, și a cerințelor sistemului de management al calității;
- cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer;
- cunoașterea, de preferinţă, a unei limbi străine.

Perioada de angajare: nedeterminată.


moldovajob.md