Grupul de companii „LASER PROCESSING” SRL este în căutare de lucrători:

Operator video-control / Оператор видео наблюдения

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Minim studii liceale;
 • Сunoașterea limbilor de stat și rusă;
 • Cunoastere a calculatorului.

Responsabilități:

 • Monitorizarea video a activitatilor desfasurate in perimentrul alocat;
 • Raporteaza superiorului orice situatie in care ar putea aparea riscuri in ceea ce priveste integritatea personala, a colegilor;
 • Utilizeaza echipamentele/ dispozitivele si accesorille doar in scopul pentru care au fost create;
 • Raspunde de integritatea echipamentelor/ dispozitivelor si a accesoriilor cu care lucreaza;
 • Sa exploateze in bune conditii aparatura din dotarea departamentului;
 • Sa verifice la intrarea in serviciu starea intregului sistem de monitorizare operationala;
 • Respecta disciplina muncii (sarcinile de munca transmise de superiorul ierarhic);
 • Respecta programul de munca, timpul de munca si pauzele organizate;

CONDIȚII DE MUNCĂ:
- regim de lucru în ture;
- job stabil într-o companie stabilă;
- pachet social deplin;
- cursuri de pregătire profesională.

Persoanele care intrunesc cerintele mentionate rugam sa expediati CV- le la adresa: info@laserprocessing.md    Indicati pozitia pentru care aplicati.
 
********************************************************************************
 
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

 • минимальное образование, среднее;
 • владение государственным и русским языками;
 • навыки работы с компьютером;

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

 • Видеонаблюдение за действиями, проводимыми в закрепленном периметре;
 • Прохождение повышения квалификации и применение в работе;
 • Использование оборудования/устройств и аксессуаров только для тех целей, для которых они были созданы.

УСЛОВИЯ ТРУДА:
- рабочий по сменный график;
- стабильная работа в стабильной компании;
- полный социальный пакет;
- курсы повышения квалификации.

Лица, отвечающие требованиям, просим направлять свои резюме по адресу: info@laserprocessing.md    Укажите вакансию, на которую претендуете.


moldovajob.md