Hotel Castelnor Romania, Sibiu angajeaza:

Receptionera(a) (Romania)

Cerinte:
• Studii medii.
• Calificare receptioner;
• Minimum 1 an experienta in domeniu;
• Foarte bune cunoştinte de operare pe calculator (Windows, Word, Excel);
• Cunoaşterea unei limbi de circulatie internationala:
• Abilitati foarte bune de comunicare, negociere şi organizare;
• Capacitate de a lua decizii rapide, eficiente şi responsabile;
• Atitudine pozitiva, orientare pro client
• Spirit de observatie, atentie la detalii, flexibilitate
• Amabilitate, toleranta, calm, solicitudine,
• Aspect fizic placut, prezenta agreabila,
• Rezistenta la stres.

Conditii:
• Contract de munca pe termen nelimitat,
• Un salariu competitiv, in functie de nivelul de calificare și experienta,
• Tichete de masa,
• Prime si bonusuri in functie de performanta,
• Oportunitati de training formare profesionala

Responsabilitati:
• Preluarea si inregistrarea rezervarilor de la clienti;
• Primirea si cazarea clientilor;
• Intocmirea actelor necesare cazarii clientilor (contracte de turism, urmarirea si incasarea platilor);
• Promovarea serviciilor oferite clientilor;
• Solutionarea eficienta a tuturor solicitarilor inregistrate;
• Medierea conflictelor si rezolvarea reclamatiilor clientilor.
• Stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale
• Raspunde pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare si cazare oferite clientilor hotelului
• Raspunde pentru rezolvarea eficienta a problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
• Stabileste itinerarii şi asigura rezervarea de locuri pentru transport şi cazare pentru clienti;
• Pastreaza o conduita morala fata de clienti
• Furnizeaza informatii solicitate de clienti;
• Asigura trezirea clientilor la cererea expresa a acestora
• Raspunde de fondurile, valorile sau orice alte bunuri cu care intra in contact.
• Emite facturi catre clienti si raspunde pentru continutul si corectitudinea facturilor emise; in cazul erorilor aparute are obligatia de a intocmi o nota explicativa
• Respecta disciplina financiara, folosind fondurile banesti si resursele materiale numai potrivit destinatiei ce li s-a dat.
• Realizeaza rezervari şi înscrieri în contul clientilor pentru hotel
• Tin registrele de evidenta şi prezinta note clientilor în momentul plecarii acestora;
• Distribuie pliante, broşuri şi formulare de informare a clientilor.
• Realizeaza programari în contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale şi dentare;
• Asigura servicii telefonice
• Pregateste primirea clientilor: verifica rezervarile, intocmeste diagrama camerelor ocupate si libere, repartizeaza camerele pentru clientii individuali.


moldovajob.md