RO

+373 696-19917

rabota@rabota.md

Например: Менеджер, PHP, Агент, Представитель, Sales

Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți

Banca Națională a Moldovei
Вакансия №6156070, 25.09.2020
 • Город
  Кишинев

 • Образование
  Высшее

 • Опыт работы
  Любой

 • Зарплата
  Договорная

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici
Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:

licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari;
reglementarea: activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; prestării serviciilor de plată şi utilizării instrumentelor de plată fără numerar; emiterii şi utilizării monedei electronice, precum şi emiterea altor reglementări relevante în conformitate cu Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică şi altor acte normative în vigoare;
reglementarea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare;
reglementarea activității sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare pe text SAPI) și a participanților din cadrul acestuia;
dezvoltarea sistemelor și instrumentelor de plată din Republica Moldova. 

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:
- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
- abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
- atitudine pozitivă, constructivă.
- experiența în domeniul financiar – economic și/sau juridic va constitui un avantaj.
Principalele atribuții:

Licențierea prestatorilor de servicii de plată nebancari;
Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de licențierea și reglementarea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică;
Colectarea și sistematizarea informației cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, la instrumentele de plată fără numerar și funcționarea SAPI;
Efectuarea studiilor și cercetărilor asupra inovațiilor în domeniul sistemului de plăți;
Examinarea cadrului legal UE legat de domeniul serviciilor de plată și elaborarea propunerilor de transpunere a cadrului UE în legislația autohtonă;
Elaborarea propunerilor cu privire la facilitarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova;
Executarea lucrărilor curente în cadrul direcției în conformitate cu instrucțiunile Băncii Naționale şi legislația Republicii Moldova.

Termen-limită:
28 august 2020.
Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.
Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.
Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs:
Bibliografie de referință
(disponibilă pe site-ul www.bnm.md):

Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019;
Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019;
Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017;
Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs; APLICĂ
График работы: Полный рабочий день

В письме или при звонке укажите пожалуйста, что прочли об этой вакансии на сайте RABOTA.MD!

Отправить резюме Связаться без резюме

x

Отправить резюме

Имя и Фамилия* Резюме*

Прикрепляемое резюме должно быть только в форматах: doc, docx, odt, pdf, rtf, txt, ppt или прочих текстовых форматах.

x

Отправить отклик

Имя и Фамилия* Возраст* Стаж работы по специальности: * Телефон* E-mail (Не обязательно)

Помните, что на отправленное вами резюме, работодатели реагируют в несколько раз чаще. Отправить Резюме!

x
x