Frank Technology, a new Scan-Plast and Tunetanken branch in Moldova, is an international company that develops, produces and markets a large number of different products manufactured, wholly or partly, in fibre-reinforced composite materials. We therefore address many different industries and customer groups.

Ajutor în gospodărie (casă privată) / Janitor

Janitor in our office in Chișinău,
Are you passionate about keeping vehicles spotless and maintaining the cleanliness of the area around a house?

Job Overview:

 • Keep the area surrounding house clean and well-maintained.
 • Perform outdoor cleaning tasks such as sweeping, leaf-blowing, and trash collection.
 • Ensure walkways, driveways, and entrance areas are clear of debris.
 • Assist with lawn care and landscaping maintenance as needed.
 • Perform thorough and meticulous car washing and detailing services.
 • Clean vehicle interiors and exteriors, including windows, mirrors, and wheels.
 • Fixing Leaks, Repairing Electrical Switches, Replacing Outlets, and more.
 • Performing Maintenance and Repairs for Water and Sewage Systems.
 • Checking and Addressing Potential Issues in the Electrical System.
 • Carrying Out Interior and Exterior Painting Works, Along with Decorative Finishes.

Preferred skills and qualifications:

 • Previous experience in car washing, outdoor maintenance, or related fields is preferred.
 • Attention to detail and a strong commitment to delivering top-quality services.
 • Physical ability to handle outdoor tasks, lift light to moderate objects, and perform repetitive movements.
 • Good communication skills to interact with team members and report any issues.
 • Knowledge of proper cleaning techniques, equipment operation, and safe chemical usage.

Benefits:

 • Competitive salary.
 • Growth opportunities.
 • Performance-based bonus.
 • Working in a dynamic and friendly team.

If interested in this position, please submit the following information, along with your CV and a recent photo of yourself, to job@techinvest.md:

 • Do you possess a valid driver's license? If yes, please specify the category.
 • Do you have an EU passport?
 • List all the foreign languages you speak.

Testimonials from your clients or recommendations from previous employers - if available.

We look forward to receiving your application and learning more about your animation expertise and qualifications.

- - - - -

Ajutor în gospodărie (casă privată)
Sunteți pasionat de menținerea imaculată a vehiculelor și a curățeniei din zona din jurul unei case?

Prezentare generală a locului de muncă:

 • Menținerea curățeniei a zonei din jurul casei.
 • Realizarea de activități de curățenie în aer liber, cum ar fi măturatul, suflatul frunzelor și colectarea gunoaielor.
 • Asigurarea că aleile, căile de acces și zonele de intrare sunt lipsite de resturi.
 • Asistență în îngrijirea gazonului și întreținerea peisagistică după nevoie.
 • Realizarea serviciilor detaliate și amănunțite de spălare și detaliere auto.
 • Curățarea interiorului și exteriorului vehiculelor, inclusiv ferestre, oglinzi și roți.
 • Repararea scurgerilor, înlocuirea întrerupătoarelor electrice, înlocuirea prizei și altele.
 • Realizarea întreținerii și reparațiilor pentru sistemele de apă și canalizare.
 • Verificarea și abordarea problemelor potențiale în sistemul electric.
 • Realizarea lucrărilor de vopsire interioară și exterioară, împreună cu finisajele decorative.

Calificări și abilități preferate:

 • Experiență anterioară în spălarea auto, întreținerea în aer liber sau domenii conexe este preferată.
 • Atenție la detalii și angajament puternic pentru furnizarea de servicii de cea mai înaltă calitate.
 • Capacitate fizică de a gestiona sarcini în aer liber, ridicarea obiectelor ușoare până la moderate și efectuarea mișcărilor repetitive.
 • Bune abilități de comunicare pentru a interacționa cu membrii echipei și a raporta eventuale probleme.
 • Cunoașterea tehnicilor corecte de curățenie, operarea echipamentelor și utilizarea sigură a substanțelor chimice.

Beneficii:

 • Salariu competitiv.
 • Oportunități de creștere.
 • Bonusuri bazate pe performanță.
 • Lucrul într-o echipă dinamică și prietenoasă.

Dacă sunteți interesat de această poziție, vă rugăm să trimiteți următoarele informații, împreună cu CV-ul dumneavoastră și o fotografie recentă a dumneavoastră, la adresa job@techinvest.md sau apelați la numarul de telefon +37369815061.


moldovajob.md