Менеджер проектов / Manager de proiect

Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1 м³ с круглосуточным доступом.

На сегодняшний день есть 3 действующих комплекса: на Ботанике (Кишинев), Чеканах (Кишинев) и в Ставченах.

В процессе строительства еще 3 комплекса: ул. Индустриальная (Кишинев), Сороки и Оргеев.

В связи с расширением открыт набор на должность Менеджер проектов.

Ключевые функции:

 • Планирование, управление и реализация проектов с учетом заданных сроков, бюджета и требуемого качества к конечному результату;
 • Взаимодействие с заказчиками, исполнителями и другими участниками проекта;
 • Постоянный мониторинг рисков проекта и разработка стратегий для их минимизации;
 • Работа с бизнес процессами во внутренних системах компании;
 • Подготовка и представление отчетов о ходе выполнения проекта руководству компании;
 • Контроль сотрудников работающих над проектом и выполнения ими поставленных задач.

Требования к кандидатам:

 • Быстрая адаптация к работе с проектами в различных направлениях (строительство, аграрный сектор, энергетика и тд);
 • Аналитический склад ума, умение принимать решения в условиях неопределенности;
 • Умение работать в многозадачном режиме и соблюдать сроки;
 • Ответственность, коммуникабельность, ориентированность на результат;
 • Знание русского - обязательно, владение румынским - будет преимуществом;
 • Уверенный пользователь ПК, MS Office;
 • Знание методологий управления проектами - будет преимуществом;
 • Опыт работы в управлении проектами - будет преимуществом.

Условия работы:

 • Достойная заработная плата;
 • Отличный коллектив и современный офис в Кишиневе;
 • Получение опыта работы в крупной компании и возможность карьерного роста.

Дополнительная информация:

 • Мы готовы рассматривать кандидатов с любыми зарплатными ожиданиями;
 • Также не стесняйтесь присылать свое резюме, даже если Вы не уверены, что Вы нам подходите. Мы просматриваем все отклики, без исключения.

Отправляйте резюме по электронному адресу: rabota@skladovka.md с темой письма: Менеджер Проектов.

Тел: 022 88 58 01

- - - - -

Skladovka.md este o rețea de depozite moderne pentru păstrarea în siguranță a bunurilor personale și comerciale, spații de diferite dimensiuni: de la 1 m³ cu acces 24/7.
 
În prezent, există 3 complexe operaționale: în sectorul Botanica (Chișinău), Ciocana (Chișinău) și la Stauceni.

În proces de construcție sunt încă 3 complexe: strada Industrială (Chișinău), Soroca și Orhei.

În legătură cu această extindere, recrutăm pentru postul de Manager de proiect.

Funcții cheie:
 • Planificarea, gestionarea și implementarea proiectelor cu respectarea termenilor, bugetul și calității necesare pentru rezultatul final;
 • Asigurarea legăturii cu clienții, executanții și a altor participanți ai proiectului;
 • Monitorizarea continuă a riscurilor proiectului și elaborarea strategiilor pentru a le minimiza;
 • Lucrul cu procesele de afaceri din sistemele interne ale companiei;
 • Pregătirea și prezentarea rapoartelor de progres ale proiectului către conducerea întreprinderii;
 • Controlul angajaților și calității lucrului îndeplinit de către ei.
Cerințe pentru candidați:
 • Adaptare rapidă pentru a lucra cu proiecte din diferite domenii (construcții, sectorul agricol, energetic etc.);
 • Spirit analitic, capacitatea de a lua decizii în condiții de incertitudine;
 • Abilitatea de a face mai multe lucruri în același timp și de a respecta termenele limită;
 • Responsabilitate, abilități de comunicare, orientare spre rezultate;
 • Cunoașterea limbii ruse este obligatorie, cunoașterea limbii române va constitui un avantaj;
 • Utilizator competent de PC, MS Office;
 • Cunoașterea metodologiilor de managementul proiectelor va constitui un avantaj;
 • Experiența în managementul proiectelor va constitui un avantaj.
Condiții de muncă:
 • Salariu decent;
 • Echipă excelentă și birou modern în Chișinău;
 • Dobândirea experienței de muncă într-o companie mare și posibilitatea de avansare în carieră.
Informații suplimentare:
 • Suntem gata să luăm în considerare candidații cu orice așteptări salariale;
 • De asemenea, nu ezitați să trimiteți CV-ul dumneavoastră chiar dacă nu sunteți sigur că sunteți potrivit pentru noi. Examinăm toate cererile, fără excepție.
Trimiteți CV-ul dvs. la adresa rabota@skladovka.md cu subiectul: Manager de proiect.
Tel: 022 88 58 01

moldovajob.md