Менеджер/директор проектов в сфере туризма и развлечений / Managerul/directorul de proiect pentru turism și divertisment

Менеджер/директор проектов в сфере туризма и развлечений отвечает за управление и реализацию пяти проектов, расположенных в трех разных местах (Кишинев и населенный пункт в 30 км от Кишинева) и находящихся на разных стадиях развития. Он совмещает навыки менеджера по управлению с навыками менеджера по развитию.

Список обязанностей:

 • Управление и координация разными объектами – рестораны, площадки для проведения
 • мероприятий, развлекательные объекты.
 • Ведение проектов от А до Я, в разных географических точках.
 • Планирование и управление рабочими процессами на объектах, включая контроль бюджета, найм сотрудников, поиск подрядчиков, и контроль качества выполненных работ.
 • Бизнес планирование.
 • Подбор и управление командой сотрудников для каждого из объектов.
 • Разработка и реализация стратегии продаж и маркетинга для привлечения клиентов.
 • Управление операционной деятельностью объектов.
 • Взаимодействие с местными и международными органами и партнерами для соблюдения всех законодательных требований и стандартов.

Характеристики кандидата:

 • Опыт работы в области реализации и управления проектами.
 • Знание основ бизнеса туризма и развлечений.
 • Способность эффективно коммуницировать и взаимодействовать на разных уровнях.
 • Знание минимум двух языков (родного и английского как минимум).
 • Креативность, организованность, многозадачность и гибкость.
 • Широкий кругозор и разносторонность.

Преимущества для кандидата:

 • Высокая зарплата, плюс бонусная система.
 • Возможность самостоятельной работы.
 • Уникальная возможность участвовать в реализации масштабного международного проекта.
 • Работа с многочисленными партнерами и клиентами из разных стран.
 • Возможность профессионального и карьерного роста в сфере менеджмента проектов, туризма и развлечений.
 • Посещение национальных и международных выставок, семинаров и мероприятий.
 • Создание партнерских отношений на международном уровне.
 • Поездки по стране, заграничные поездки и обмен опытом.

Заинтересованных кандидатов просим высылать резюме c указанием желаемой должности в теме письма по адресу: hr@bulr.com
Телефон: (022) 23-23-24

- - - - -

Managerul/directorul de proiect pentru turism și divertisment este responsabil de gestionarea și implementarea a cinci proiecte situate în trei locații diferite și aflate în diferite stadii de dezvoltare. El
combină competențele unui manager de gestionare cu cele ale unui manager de dezvoltare.

Lista de responsabilități:

 • Gestionarea și coordonarea diferitelor locații - restaurante, locații pentru evenimente, locații de divertisment.
 • Conducerea proiectelor de la A la Z, în diferite locații geografice.
 • Planificarea și gestionarea fluxurilor de lucru ale locației, inclusiv controlul bugetului, angajarea personalului, căutarea de furnizori și controlul calității lucrărilor finalizate.
 • Business planificarea.
 • Recrutarea și gestionarea unei echipe de angajați pentru fiecare dintre locații.
 • Elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de vânzări și de marketing pentru a atrage clienți.
 • Gestionarea activităților operaționale ale unităților.
 • Asigurarea legăturii cu organele și partenerii locali și internaționali pentru a respecta toate cerințele și standardele legale.

Caracteristicile candidatului:

 • Experiență în implementarea și gestionarea proiectelor.
 • Cunoașterea elementelor fundamentale ale afacerii în domeniul turismului și al divertismentului.
 • Capacitatea de a comunica și de a interacționa eficient la diferite niveluri.
 • Cunoașterea a cel puțin două limbi (limba maternă și limba engleză).
 • Creativitate, organizare, multitasking și flexibilitate.
 • Perspectivă largă și versatilitate.

Beneficii pentru candidat:

 • Salariu mare, plus sistem de bonusuri.
 • Posibilitatea de a lucra independent.
 • Oportunitate unică de a participa la implementarea unui proiect internațional de mare anvergură.
 • Lucrul cu numeroși parteneri și clienți din diferite țări.
 • Oportunitate de creștere profesională și de dezvoltare a carierei în domeniul managementului de proiect, al turismului și al divertismentului.
 • Participarea la expoziții, seminarii și evenimente naționale și internaționale.
 • Crearea de parteneriate la nivel internațional.
 • Călătorii în țară, în străinătate și schimburi de experiență.

Candidații interesați, Vă rugăm să trimiteți CV-ul cu postul dorit în subiectul scrisorii la: hr@bulr.com
Telefon: (022) 23-23-24


moldovajob.md