Производственная компания  объявляет вакансию:

Главный бухгалтер / Contabil-șef

Требования:
- Опыт работы в производстве минимум 5 лет, а также в общественных организациях.
- Расширенные знания 1С (7;8), ПК (MS Office);
- Профильное средне-специальное или высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы);
- Знание румынского и русского языков;
- Высокая работоспособность, энергия и трудолюбие;
- Ответственность, организованность, внимание к деталям, инициативность;
- Честность, порядочность, вежливость;
- Желание учиться и развиваться.

Основные должностные обязанности:
- Организация, ведение, контроль бух. и налогового учета как в ООО, так и в обществ. организации;
- Учет производства, себестоимости, основных средств;
- Учет продаж, НДС;
- Учет денежных операций (касса, банк, авансовые отчеты);
- Взаиморасчеты с клиентами (отслеживание дебиторской задолженности);
- Списание дизтоплива, бензина, выписка путевых листов;
- Начисление оплаты труда, налогов;
- Составление отчетности и предоставление в гос. органы;
- Другие бухгалтерские операции

Условия работы:
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании, которая занимает лидирующее положение в своём сегменте рынка;
- График работы: понедельник-пятница, 8.30- 17.30;
- Своевременная и достойная оплата труда;
- Официальное трудоустройство;
- Корпоративный пакет мобильной связи;
- Доброжелательный коллектив и адекватные руководители;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Испытательный срок – 1 месяц.
Оплата труда уточняется при собеседовании.

CV отправляйте пожалуйста на адрес: agulya@tehnoprofil.md
.................................................................................................................................................................................
 
Cerințe:
- experiență în contabilitate de producție de cel puțin 5 ani si in contabilitatea asociațiilor obstești;
- cunoștințe aprofundate de 1С (7;8), PC (MS Office);
- studii medii de specialitate la profilul respectiv sau studii superioare (contabilitate, economie, finanțe);
- cunoașterea limbilor română și rusă;
- capacitate înaltă de muncă, energie și sîrguință;
- responsabilitate, abilități de organizare, atenție la detalii, spirit de inițiativă;
- integritate, onestitate, amabilitate;
- tendință spre învățare și dezvoltare.
 
Principalele responsabilități ale postului:
- organizarea, ținerea și controlul evidenței contabile și fiscale cît la SRL atît si la o asociație obstească;
- evidența activității de producere, costurilor, mijloacelor fixe;
- evidența vînzărilor, TVA;
- evidența operațiilor bănești (casierie, bancă, deconturi de avans);
- decontări reciproce cu clienții (urmărirea datoriei debitoare);
- decontarea motorinei, benzinei, emiterea foilor de parcurs;
- calcularea salariilor, impozitelor;
- întocmirea dărilor de seamă si prezentarea lor in organele de stat;
- efectuarea altor operațiuni contabile.
 
Condiții de lucru:
- post de muncă în cadrul unei companii stabile, aflate în proces de dezvoltare dinamică, care ocupă poziția de lider în cadrul segmentului său de piață;
- program de lucru: de luni pînă vineri, de la 8.30 pînă la 17.30;
- salariu motivant și plătit la timp;
- angajare oficială;
- pachet corporativ de telefonie mobilă;
- colectiv binevoitor și conducere înțeleaptă;
- oportunități pentru dezvoltare personală și crestere profesională;
- perioada de probă – 1 lună.
 
Salariul se va stabili în urma interviului.
 
CV trimiteți Va rugăm pe: agulya@tehnoprofil.md 
 

moldovajob.md