„Magazine Sociale” SRL, o companie mare aflată în proces de dezvoltare dinamică, angajează:

Maistru reparații instalații frigorifice

Cerințe:
- specializarea în mașini și instalații frigorifice cu comprimare;
- experiența de cel puțin 1 an într-o poziție similară;
- experiența în identificarea și înlăturarea defecțiunilor la utilaje frigorifice comerciale;
- cunoștințe în domeniul mecanicii, cunoașterea bazelor electricii (automaticii);
- cunoașterea utilajelor frigorifice comerciale, a aparatelor de măsurare și control;
- abilități de citire a schemelor electrice și hidraulice principiale;
- deținerea permisului de conducere categoria „B” (constituie un avantaj);
- atitudine pro-activă, punctualitate, responsabilitate, disponibilitate pentru deplasări în teritoriu și reacționare promptă la solicitările primite.

Responsabilități principale:
- menținerea în stare bună de funcționare, întreținerea tehnică, efectuarea la timp a lucrărilor de reparație și asigurarea funcționării fără defecțiuni a utilajelor frigorifice comerciale (sisteme de răcire prin comprimare pe bază de freon);
- identificarea și înlăturarea defecțiunilor în procesul de funcționare a agregatelor și aparaturii utilajelor frigorifice comerciale;
- întreținerea, diagnosticarea și efectuarea lucrărilor de reparație a aparatelor de aer condiționat neindustriale;
- întocmirea borderourilor de constatare a defectelor în vederea efectuării lucrărilor de reparație la utilaje frigorifice comerciale;
- rezolvarea în timp util a solicitărilor primite;
- respectarea normelor de securitate și protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor la utilaje frigorifice comerciale;
- lucrul cu documentația tehnică;
- întocmirea dărilor de seamă (efectuarea de înregistrări privind funcționarea instalației și consumul de agent frigorific).

Condiții:
- angajare oficială în cîmpul muncii, pachet social integral;
- program de lucru full time;
- salariul mărimea căruia se va discuta în cadrul interviului și se va stabili ținînd cont de doleanțele candidatului;
- acces la rețeaua telefonică corporativă și telefon mobil.

Candidații interesați sunt rugați să expedieze CV-ul la adresa electronică: putilin.alexandr@mail.ru  
Telefon: 079-995-136 (Alexandru).


moldovajob.md