„Magazine Sociale” SRL, o companie mare aflată în proces de dezvoltare dinamică, angajează:

Electrician

Cerințe:
- studii cel puțin medii de specialitate în domeniu (instalator electric, electrician);
- experiența de cel puțin 1 an într-o poziție similară;
- deținerea autorizației pentru efectuarea lucrărilor la instalații electrice cu tensiunea de pînă la 1000 V (grupul III de securitate electrică);
- cunoașterea schemelor de montaj a instalațiilor electrice, regulilor de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale utilizatorilor, normelor de securitate și protecție a muncii în procesul efectuării lucrărilor la instalații electrice, a construcției instalațiilor electrice;
- deținerea permisului de conducere categoria „B” (constituie un avantaj);
- atitudine pro-activă, punctualitate, responsabilitate, disponibilitate pentru deplasări în teritoriu și reacționare promptă la solicitările primite.

Responsabilități principale:
- controlul stării tehnice a instalațiilor electrice;
- efectuarea lucrărilor de reparații curente (sau de montare) la instalații electrice: refacerea instalațiilor electrice, montarea rețelelor electrice, a articolelor pentru instalații electrice (prize, întrerupătoare) etc.;
- menținerea în stare bună de funcționare, întreținerea tehnică, efectuarea la timp a lucrărilor de reparație și asigurarea funcționării fără defecțiuni a instalațiilor și echipamentelor electrice;
- identificarea cauzelor defecțiunilor și avariilor în procesul de exploatare a instalațiilor și echipamentelor electrice;
- rezolvarea în timp util a solicitărilor primite;
- respectarea normelor de securitate și protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor la instalații electrice;
- întocmirea dărilor de seamă (efectuarea de înregistrări în registrul operativ).

Condiții:
- angajare oficială în cîmpul muncii, pachet social integral;
- program de lucru full time;
- salariul mărimea căruia se va discuta în cadrul interviului și se va stabili ținînd cont de doleanțele candidatului;
- acces la rețeaua telefonică corporativă și telefon mobil.

Candidații interesați sunt rugați să expedieze CV-ul la adresa electronică: putilin.alexandr@mail.ru  
Telefon: 079-995-136 (Alexandru).


moldovajob.md