Compania de training și consultanță HR Portal, pentru una dintre direcțiile sale de activitate anunță concurs de angajare pentru funcția de: 

Specialist securitatea și sănătatea în muncă

HR Portal - companie lider în domeniul serviciilor de instruire și consultanță în domeniul resurselor umane. 
Descrierea generală a funcției: specialistul de securitate și sănătate în muncă, realizează toate activitățile pentru asigurarea serviciului extern de SSM pentru companiile-clienți, în conformitate cu politicile interne ale acestora și cu legislația în vigoare.

Responsabilităţi de bază:

 • Realizează audituri în cadrul companiilor-clienți pentru apreciarea gradului de conformare cu legislația și întocmește rapoarte cu recomandări;
 • Acordă consultanță privind aplicarea cadrului normativ în domeniul SSM specific companiilor-clienți;
 • Duce evidența corespunzătoare, planifică și desfășoară activitățile de instruire a noilor angajati și cele periodice a angajaților din cadrul companiilor-clienți;
 • Elaborează instrucțiuni, regulamente, planuri si alte acte normative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM pentru companiile-clienți și le actualizează periodic după necesitate;
 • Realizează evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă și coordonează cu companii specializate pentru realizarea măsurărilor instrumentale.

Cerințe de bază:

 • Studii superioare juridice, tehnice, alte domenii relevante;
 • Experienţă la un post similar min. 2 ani; 
 • Cunoştinţe temeinice ale legislaţiei în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Cunoștințe privind construcția și funcționarea utilajelor, mecanismelor;
 • Competente de aplicare a legislaţiei în domeniul SSM specifice diferitor domenii de activitate: construcții, producere, administrativ, etc.;
 • Cunoaşterea limbilor româna şi rusa (atît scris cît şi vorbit);
 • Bune capacități de planificare și organizare;
 • Rezistenţă la stres.

Oferta companiei:
• Salariu fix + bonus de performanță din numărul de companii gestionate;
• Instruire și traininguri în domeniu;
• Program de muncă flexibil;
• Echipa de profesioniști dedicată domeniului resurse umane.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: recruiting@hrportal.md   
Detalii despre salarizare, alte condiții specifice vor fi oferite în cadrul interviului de selecție.


moldovajob.md