Angajăm:

Specialist securitatea și sănătatea în muncă (în construcție)

RESPONSABILITĂȚI

 • Organizează și monitorizează activitățile de SSM la șantierele de construcție;
 • Instruiește angajații în domeniul SSM, informează despre factorii de risc;
 • Elaborează și ține evidența fișelor de SSM;
 • Verificarea șantierelor de construcție, înlăturarea încălcărilor depistate;
 • Elaborează instrucțiuni, regulamente, și alte acte nortmative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM.

CERIINȚE DE BAZĂ

 • Studii superioare tehnice, alte domenii relevante;
 • Experienţă la un post similar min. 2 ani;
 • Cunoştinţe temeinice ale legislaţiei în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Competente de aplicare a legislaţiei în domeniul SSM specifice diferitor domeniului construcții;
 • Cunoaşterea limbilor româna şi rusă;
 • Rezistenţă la stres.
 • Salariu se discută la interviu.

Așteptăm CV-urile Dmv. la adresa electronică inna-tabak@yandex.ru. Pentru alte informații puteți apela 076778807.


moldovajob.md