Angajăm:

Manager serviciu aprovizionare în construcție (salariul de la 22000 lei)

Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate.
 
ATRIBUȚIILE DE SERVICIU a unui manager de achiziții și aprovizionare:

 • Definirea şi elaborarea obiectivelor în domeniul managementului logistic în corelare cu strategia de dezvoltare a Companiei.
 • Implementarea strategiilor în domeniul managementului logistic.
 • Monitorizarea continua si buna gestionare a patrimoniului Companiei:
  • perfectarea documentelor justificative vizând operațiunile patrimoniale;
  • monitorizează derularea contractelor speciale.  
 • Responsabil de: planificarea activitatii de achiziții si aprovizionare cu materiale și servicii, inclusiv contractarea acestora, în conformitate cu strategia și obiectivele stabilite ale companiei.
 • Asigurarea la timp a achizițiilor si aprovizionarea cu bunuri/materiale si servicii necesare in  realizarea procesului tehnologic al companiei.  
 • Centralizarea si procesarea comenzilor de la toate departamentele societății.     
 • Prospectarea pieței de profil şi a condițiilor de achiziții / livrare în vederea optimizării continue a logisticii.   
 • Evaluarea pietei actuale sau potențiale şi, în funcție de aceasta, stabilirea surselor de aprovizionare și achiziții, care să asigure calitatea mărfurilor necesare departamentelor societății.     
 • Examinarea ofertelor emise de furnizori prin sinteza analitica si selectarea celei mai bune oferte conform criteriilor si prioritatilor aprobate de companie.   
 • Stabilirea relațiilor cu furnizorii, pentru solutionarea în timp util și în bune condiții a necesitatilor  uzuale.  
 • Negocierea condițiilor comerciale, în special a prețurilor şi termenelor de livrare cu furnizorii.  
 • Plasarea comenzilor de buniuri/mărfuri/servicii la furnizori sau subantreprenori.  
 • Monitorizarea comenzilor şi livrărilor de la furnizori până la intrarea mărfurilor în  depozitul companiei sau santierul obiectivului. 
 • Monitorizarea respectarii prevederilor contractuale  privind calitatea, cantitatea, termenii și valoarea produselor livrate.     
 • Informarea managerului ierarhic superior, cu privire la orice neconformitate constatata.  
 • Informarea furnizorilor cu privire la neconformități și organizarea returului mărfurilor neconforme.  
 • Stock management - evidenta mărfurilor/bunurilor si serviciilor achizitionate.  
 • Analiza cu regularitate a riscurilor de achiziții prin determinarea nivelului de materializare a acestora şi importanta impactului probabil în cazul materializării lor. 
 • Gestionarea, completarea şi actualizarea permanenta a bazei de date a furnizorilor, cu informații relevante.
 • Recepționarea și predarea actelor primare (facturilor fiscale).
 • Emiterea si elaborarea rapoartelor specifice postului, la solicitarea managerului ierarhic superior.    
 • Exercitarea funcțiilor intocmai criteriilor Sistemului de Management al calității conform cerințelor stabilite in Standardul International ISO 9001:2015.     
 • Organizarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor specifice departamentului, conform procedurilor interne. 
 • Organizeazarea si petrecerea licitațiilor in scopul achizitiilor bunurilor, serviciilor si lucrarilor.  
 • Participarea la elaborarea bugetului de cheltuieli aferent intereselor companiei .

Ce te va ajuta să ai succes în acest rol? 

 • Studii superioare.
 • Cunoasterea limbilor: romana, rusa, engleza.
 • Experiență de lucru în intr-un post similar minim 2 ani.
 • Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel, AutoCad, WINSMETA
 • Permis de conducere cat.”B”.
 • Responsabilitate, diligenţă, energie, spirit analitic. 

Abilități

 • Excelente abilități organizatorice și multitasking
 • Competențe de comunicare
 • Integritate
 • Entuziasm
 • Abilitatea de a delega sarcini

Ce veți obține din această experiență?

 • Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități (de la 22000 lei).
 • Dezvoltare profesională dinamică.
 • Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
 • Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
 • Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
 • Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în atenția Departamentului Resurse Umane la adresa  de e-mail: info@stayer.md  , tel.069200380


moldovajob.md