Angajăm:

Manager de proiect în dezvoltarea construcțiilor (salariul de la 25000 lei)

Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate. 

ATRIBUȚIILE DE SERVICIU a unui manager de proiect în dezvoltarea construcțiilor:  

 • Efectuarea studiului de fezabilitate a proiectelor.
 • În baza studiului de fezabilitate ia decizia de a continua sau nu cu fazele următoare ale proiectului.
 • Descrierea activităților generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite rezultate livrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilităților persoanelor implicate.
 • Planificarea resurselor necesare, atât umane, cât și materiale.
 • Definirea și descrierea obiectivelor de realizat.
 • Identifică şi coordonează inițierea proiectelor, planificarea, dezvoltarea, execuția, monitorizarea, controlul, finalizarea (darea în exploatare) acestora.
 • Asigură operaţiunile de evaluare tehnică a proiectelor (inclusiv studii de fezabilitate), urmăreşte întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor.      
 • Coordonarea şi analiza activităţilor  din cadrul proiectelor supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi alţi colaboratori implicaţi.
 • Implementarea fazelor majore ale proiectelor de dezvoltare:
  • identificare/concepție;
  • fezabilitate/definiție;
  • dezvoltare/proiectare;
  • aprobare/evaluare/finanțare;
  • implementare;
  • operațiuni/evaluare post-proiect.
 • Analiza ciclului de viață al proiectelor. 
 • Compararea mijloacelor disponibile cu mijloacele necesare iniţierii şi dezvoltării proiectelor.
 • Stabilirea termenelor previzibile care vor trebui respectate: identificarea dependențelor dintre activități (a succesiunii lor), estimarea duratelor activităților și planificarea calendaristică, stabilirea datei de finalizare a proiectului, identificarea standardelor de calitate impuse;
 • Estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate;
 • Stabilirea planului de management al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselor planificate, cu identificarea riscurilor și a modurilor de management al acestora.
 • Respectă planul de management al proiectului care integrează toate planurile individuale cum sunt: planul calității, planul de management privind părțile interesate, planul de comunicare în proiect, planul de achiziții, planul de contractare, planul rezultatelor.
 • Respectă procesul de planificare a proiectelor, fazelor corespunzătoare.
 • Evaluarea performanțelor proiectului.
 • Intervenții pentru schimbări în proiect.
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său.
 • Este responsabil de succesul/eșecul proiectului.
 • Transmite pentru arhivare toată documentaţia legată de proiect.
 • Pregateşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul companiei şi rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează spre aprobare administratorului.
 • Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse.
 • Evaluează impactul proiectului şi îl comunică conducerii şi partenerilor de proiect.
 • Asigură un climat de colaborare între toţi angajaţii implicaţi în proiect.
 • Informează administratorul direct de apariţia unor probleme importante care pot avea impact asupra desfăşurării proiectului.
 • Responsabil de livrarea la cheie a proiectelor de construcţie, în condiţii de calitate, costuri şi în intervalele de timp stabilite.
 • Exercitarea  funcțiilor întocmai criteriilor  Sistemului de Management al calității conform cerințelor stabilite în Standardul International ISO 9001:2015.  

 Ce te va ajuta să ai succes în acest rol?

 • Studii superioare în domeniul  arhitecturii, ingineriei în construcții civile şi industriale.
 • Experiență de lucru în managamentul proiectelor de construcție.
 • Cunoașterea tendințelor moderne în dezvoltarea urbană.
 • Cunoașterea  cadrului legislativ.
 • Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel, AutoCad, WINSMETA
 • Abilitate de a lucra cu devizele de cheltuieli.
 • Deținerea certificatului de formare profesională continuă  constituie un avantaj.
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză/germană. 
 • Permis de conducere cat.”B”.

Abilități

 •  Excelente abilități organizatorice și multitasking
 •  Competențe de comunicare
 •  Integritate
 •  Entuziasm
 •  Abilitatea de a delega sarcini
 •  Abilități de formator de echipe
 •  Abilități de rezolvare a problemelor 

Ce veți obține din această experiență?

 • Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități (de la 25000 lei).
 • Dezvoltare profesională dinamică.
 • Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
 • Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
 • Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
 • Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în atenția Departamentului Resurse Umane la adresa  de e-mail: info@stayer.md  , tel.069200380


moldovajob.md