Tipografia Nova Imprim angajeaza:

Operator la masina de bobinat
Tipografia Nova-Imprim angajeaza Operator la masina de bobinatt.
 

moldovajob.md