Tipografia Nova Imprim angajează:

Operator la mașina de bobinat
Tipografia Nova-Imprim angajează Operator la mașina de bobinat.
 

moldovajob.md