Angajăm:

Femeie de serviciu / Îngrijitor încăperi

Restaurant nou, situat in centrul orașului, angajează spălători de veselă si echipament in bucatarie

Cerințe fața de candidat

  • Acuratețe, responsabiilitate, rapiditate în lucru
  • Fișa medicală

Noi oferim:

  • Salariul decent, achitat la timp
  • Condiții bune de muncă

moldovajob.md