Angajăm:

Diriginte de şantier de la 20000 lei

Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate.

Responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt:
- organizarea ciclului complet al lucrărilor de construcții și montaj;
- lucrul cu documentele normative în construcţii;
- întocmirea și coordonarea graficelor de lucru;
- urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului,a proiectelor, a
caietelor de sarcini și a reglementarilor tehnice în vigoare;
- verifică respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în
documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.
- conducerea brigăzilor de construcții;
- relaționare cu organele de control (responsabile pentru supraveghere tehnică, de autor);
- controlul calității și termenelor de executare a lucrărilor;
- monitorizarea lucrărilor de subantrepreză;
- participă la recepția calitativă a lucrarilor pe categorii de lucrări și semnează procese verbale de
recepție calitativă;
- participă la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor-verbale de lucrări ascunse;
- verifică respectarea cerintelor stabilite de lege privind calitatea în construcții în cazul efectuării de
modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile tehnice inițiale;
- avizează dispozițiile de șantier emise de proiectant. Urmăreste respectarea întocmai de către executant
a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
- preia documentele de la executant și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate
documentele prevăzute de reglementările legale.

Cerințe

 • Studii în domeniul construcțiilor industriale și civile;
 • Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel (cunoștințe de AutoCad, WINSMETA sunt binevenite), abilitate de a lucra cu devizele de cheltuieli;
 • Deținerea certificatului de atestare;
 • Posesia autovehiculului propriu este un avantaj;
 • Permis de conducere categoria ”B”.

Abilități

 • Excelente abilități organizatorice și multitasking
 • Competențe de comunicare
 • Integritate
 • Entuziasm
 • Abilitatea de a delega sarcini
 • Abilități de formator de echipe
 • Abilități de rezolvare a problemelor
 • Ce veți obține din această experiență?
 • Dezvoltare profesională dinamică.
 • Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
 • Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
 • Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
 • Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.
 • Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități (de la 17000 lei).

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în atenția Departamentului Resurse Umane la adresa de e-mail: info@stayer.md, tel.069200380


moldovajob.md