Angajăm:

Responsabil tehnic pentru rețele electrice și tensiune joasă (salariul de la 25000 lei)

Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate.

ATRIBUȚIILE DE SERVICIU a unui Responsabil tehnic pentru rețele electrice și tensiune joasă  

 • monitorizarea, coordonarea, controlul efectuării lucrărilor de construcție a rețelelor de electrice și tensiune joasă;
 • verificarea proiectelor și calitatea acestora, constatarea eventualelor neajunsuri;
 • participă și analizează ofertele comerciale,corectitudinea informației prezentate ce ține de soluția tehnică, volumele, producătorii, conform Legislației RM și normativelor în Winsmeta; 
 • impune aplicarea dispozițiilor de șantier emise de către proiectant;
 • urmărește execuția construcției în conformitate cu prevederile înscrise în proiectul tehnic;
 • întocmește și vizează procesele verbale pentru fazele determinante conform proiectului;
 • sesizează neconformitățile apărute în executarea lucrărilor;
 • urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor dispune  de  către  proiectant/de organele abilitate;
 • participă la recepția calitativă și cantitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări și semnează proce-selor verbale de recepție calitativă;
 • urmărește realizarea  construcției  în  conformitate cu prevederile  contractului,  a  proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementarilor tehnice în vigoare;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare;
 • relaționare cu organele de control (responsabile pentru supraveghere tehnică, de autor);
 • monitorizarea lucrărilor de subantrepreză.

Cerințe

 •  Studii superioare de specialitate.
 •  Deținerea certificatului valabil de Diriginte de șantier pentru rețelele electrice.
 •  Cunoașterea  cadrul legislativ.
 •  Experiență de muncă în domeniul dat minim 5 ani.
 •  Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel (cunoștințe de AutoCad, 
 •  WINSMETA sunt binevenite), abilitate de a lucra cu devizele de cheltuieli;
 •  Deținerea certificatului de atestare.
 •  Cunoașterea limbilor română și rusă.
 •  Permis de conducere cat.”B”.

Abilități

 •  Excelente abilități organizatorice și multitasking
 •  Competențe de comunicare
 •  Integritate
 •  Entuziasm
 •  Abilitatea de a delega sarcini
 •  Abilități de formator de echipe
 •  Abilități de rezolvare a problemelor

      Ce veți obține din această experiență?

 • Dezvoltare profesională dinamică.
 • Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
 • Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
 • Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
 • Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.
 • Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități (de la 25000 lei).

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în atenția Departamentului Resurse Umane la adresa  de e-mail: info@stayer.md  , tel.069200380


moldovajob.md