Angajăm:

Maistru lucrări de construcție și montaj (salariul de la 17000 lei)

Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate. 

ATRIBUȚIILE DE SERVICIU a unui Maistruîn lucrări de construcţie şi montaj :

 • organizarea ciclului complet al lucrărilor de construcții și montaj;
 • lucrul cu documentele normative în construcţii;
 • întocmirea și coordonarea graficelor de lucru;
 • urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului,a proiectelor,  a caietelor de sarcini și a reglementarilor tehnice în vigoare;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în  documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare;   
 • conducerea brigăzilor de construcții; 
 • controlul calității și termenelor de executare a lucrărilor; 
 • monitorizarea lucrărilor de  subantrepreză; 
 • participă la recepția calitativă a lucrarilor pe categorii de lucrări și semnează procese verbale de  recepție calitativă; 
 • participă la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor-verbale de lucrări ascunse;  
 • verifică respectarea cerintelor stabilite de lege privind calitatea în construcții în cazul efectuării de  modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile tehnice inițiale;

Cerințe

 • Studii în domeniul construcțiilor industriale și civile;
 • Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel (cunoștințe de AutoCad, WINSMETA sunt binevenite), abilitate de a lucra cu devizele de cheltuieli;
 • Posesia autovehiculului propriu este un avantaj;
 • Permis de conducere categoria ”B”.

Abilități

 • Excelente abilități organizatorice și multitasking
 • Competențe de comunicare
 • Integritate
 • Entuziasm
 • Abilitatea de a delega sarcini
 • Abilități de formator de echipe
 • Abilități de rezolvare a problemelor

Ce veți obține din această experiență?

 • Dezvoltare profesională dinamică.
 • Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
 • Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
 • Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
 • Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.
 • Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități  (de la 17000 lei).

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul în atenția Departamentului Resurse Umane la adresa  de e-mail: info@stayer.md  , tel.069200380 


moldovajob.md