IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 angajeaza:

Asistent social

Cerintele:
Asistentul social este specialist în domeniul asistenţei sociale, care ia legătura cu persoanele în dificultate, evaluează nevoile lor şi asigură accesul lor la prestaţii sociale şi servicii sociale existente la nivel de instituţie.

Asistentul social contribuie la crearea condiţiilor pentru o viaţă decentă a pacienţilor internaţi în secţia îngrijiri medicale paliative.


moldovajob.md