IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 angajeaza:

Infirmieră/Infirmier

Cerintele:
Să mențină starea sanitară adecvată a salonului, secției cu toate încăperile auxiliare, dezinfecția acestora în conformitate cu cerințele sanitar-igienice și întreținerea continuă a ordinii.


moldovajob.md