Î.S. MOLDATSA organizează recrutarea și selecția candidaților care vor urma un curs de pregătire inițială în vederea obținerii certificatului de Controlor Trafic Aerian Stagiar

Controlor Trafic Aerian Stagiar
Î.S. MOLDATSA organizează recrutarea și selecția candidaților care vor urma un curs de pregătire inițială în vederea obținerii certificatului de Controlor de Trafic Aerian Stagiar.
 

I. Condiții de înscriere:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Absolvent al unui program de studii superioare ciclul I (studii superioare de licență);
 • Cunoștințe de Limba Engleză nivel minim - B2 ”Upper-Intermediate” (conform ”Common European Framework of Reference for Languages”), confirmat prin certificat;
 • Capacitatea de a vorbi și de a înțelege limba de stat;
 • Să nu dețină sau să nu fi deținut certificat de Controlor de Trafic Aerian stagiar sau certificat de Controlor de Trafic Aerian;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Candidații care au mai fost testați la o organizație cu testul FEAST (First European Air traffic controller Selection Test) în ultimele 24 de luni față de data prezentului anunț, vor trebui să îşi dea consimțământul scris pentru folosirea rezultatelor testării la care au fost deja supuşi. Pentru calcularea perioadei de 24 de luni se va lua în considerare data la care a avut loc testarea FEAST, față de ultima zi a înscrierii. Data la care a fost testat cu testul FEAST se regăseşte în baza de date a EUROCONTROL.

II. Cerințele necesare pentru candidatul care intenționează să participe la selecție sunt următoarele:

 • Abilități de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
 • Să poată lucra în schimburi (ture de zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc.);
 • Să poată lucra în condiții de stres;
 • Responsabilitate și punctualitate.

III. Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum vitae (Model CV - accesați https://moldatsa.md/atco-student )
 • Cazier judiciar detaliat - valabil la momentul depunerii;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copia certificatului de competență lingvistică, pentru limba engleză - nivel minim”Upper-Intermediate” - B2 conform ”Common European Framework of Reference for Languages”;
 • Avizul medicului psihiatru și avizul consultativ narcologic forma nr. 092-1/e;
 • 2 fotografii color, 3x4.

La înscriere se vor prezenta și documentele în original în vederea atestării conformității copiilor.
IV. Înscrierea:

 • Dosarul de înscriere se va depune cel târziu până la data de 30.08.2022, ora 15:00, la sediul Î.S. ,,MOLDATSA”, situat la adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 80/4, în biroul Serviciului Resurse Umane.
 • Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 09.00 – 11.00 la nr. de telefon: +373 78494082 sau la adresa de e-mail: atco.student@moldatsa.md
 • Candidații vor fi anunțați prin e-mail dacă dosarul de înscriere este complet/ACCEPTAT sau incomplet/RESPINS. În cazul dosarului incomplet, candidații vor putea relua procedura de înscriere, prin completarea acestuia până la data limită de înscriere stabilită în anunț.

V. Selecția va cuprinde următoarele etape:

 • VIZITA MEDICALĂ (FAZA I) se va efectua în cadrul Întreprinderii de Stat ,,Centrul de Medicină al Aviației Civile”, mun.Chișinău, bd. Dacia 60/2 (Aeroport). Perioada vizitei medicale va fi comunicată ulterior de către Centrul de Medicină al Aviației Civile.
  Costurile aferente vizitei medicale (FAZA I) sunt suportate integral de către candidat.
 • PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA LIMBA ENGLEZĂ.
 • TEST EUROCONTROL - First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) – pentru mai multe detalii despre TESTUL FEAST accesați următorul link: https://feast-info.eurocontrol.int/ . Cheltuielile legate de proba de verificare a cunoștințelor la limba engleza și testul FEAST vor fi suportate de Î.S. ”MOLDATSA”.
 • VIZITA MEDICALĂ (FAZA II) se va efectua în cadrul Întreprinderii de Stat ”Centrul de Medicină al Aviației Civile”, mun.Chișinău, bd. Dacia 60/2 (Aeroport) în vederea obținerii certificatului medical clasa 3.
  Cheltuielile legate de vizita medicală (FAZA II) în vederea obținerii certificatului medical clasa 3 vor fi suportate de Î.S. ”MOLDATSA”.
 • INTERVIU - se va desfășura în limba de stat și va avea loc la sediul Î.S. ”MOLDATSA”, situat la adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 80/4.

Candidații selectați vor fi contactați telefonic și/sau prin e-mail pentru invitația de participare în etapa ulterioară a procesului de selecție.
Candidații care vor parcurge cu succes toate etapele vor fi invitați pentru începerea pregătirii inițiale în vederea obţinerii certificatului de Controlor Trafic Aerian Stagiar.
Cheltuielile legate de cursul de pregătire inițială în vederea obținerii certificatului de Controlor Trafic Aerian Stagiar vor fi suportate de Î.S. ”MOLDATSA”.
Candidații selectați vor urma pregătirea inițială în baza contractului de instruire, în cadrul Î.S. ,,MOLDATSA”, care este certificată de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova ca organizație de pregătire în conformitate cu cerințele stabilite în Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 și Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134/2019.

Dupa obținerea certificatului de Controlor Trafic Aerian Stagiar, personalul va fi angajat în cadrul Î.S. ”MOLDATSA”.
Vă rugăm să urmăriți în mod regulat website-ul oficial www.moldatsa.md   - secțiunea: ATCO-student, pentru a fi la curent cu ultimele informații privind procesul de recrutare și selecție.
Î.S. ”MOLDATSA” își rezervă dreptul de a aduce unele modificări în etapele procesului de selecție.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://moldatsa.md/atco-student 


moldovajob.md