În legătură cu reorganizarea și implimentarea noilor metode de lucru, Compania „R&A Service” angajează:

Motorist

Ce oferim noi?
• Angajare oficială din prima zi;
• Stagiere achitată - 14 zile calendaristice;
• Locul de muncă - Botanica;
• Bonusuri corporative pentru angajații companiei;
• Ceai, cafea, apă - gratis.

Ce este nevoie pentru asta?
• Cunoașterea construcției motorului;
• Preferabil studii tehnice medii;
• Eexperiență într-un post similar 5+ani;
• Calități personale, precum: Onestitate, acuratețe, responsabilitate, sârguință, lucrul orientat spre rezultat.

Ce va trebui de făcut?
• Asigurarea funcționării fără accidente a motorului vehiculelor companiei;
• Verificarea stării și efectuarea la timp a întreținerii motorului;
• Efectuarea întreținerii de rutină a motorului;
• Efectuarea de verificări tehnice și de întreținere a motorului;
• Repararea motoarelor defecte.

Pentru informații suplimentare apelați:
068787733 Natalia.


В связи с реорганизацией и внедрением новых методов работы,
Компания «R&A Service» нанимает МОТОРИСТА.

Что мы предлагаем:
• Официальное трудоустройство с первого дня;
• Оплачиваемая стажировка 14 календарных дней;
• Место работы - Ботаника;
• Корпоративные скидки для сотрудников компании;
• Чаи, кофе, вода – бесплатно.

Что для этого нужно?
• Знание устройства двигателя;
• Желательно среднее техническое образование;
• Опыт работы в аналогичной должности 5+лет;
• Наличие таких личных качеств как: Честность, аккуратность, порядочность, ответственность, трудолюбие, исполнительность.

Чем надо будет заниматься?
• Обеспечение безаварийной работы двигателя автомобилей предприятия;
• Контроль состояния и своевременное проведение обслуживания двигателей;
• Проведение регламентного обслуживания двигателей;
• Проведение профосмотра и ТО двигателей;
• Ремонт вышедших из строя двигателей.

Контактный номер для дополнительной информации:
068787733 Natalia.


moldovajob.md