„VIORICA-COSMETIC”, cel mai mare producător de cosmetice din țară cu recunoscutele branduri de parfumerie și cosmetică naturală atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei.

Head of E-Commerce / Online Sales Director

Aceasta este o oportunitate unică de a deveni o parte a echipei noastre de top-management și de a lua parte la dezvoltarea brandurilor noastre în R.Moldova pe piețele externe.

Scopuri principale:
Vânzarea online a produselor marca Viorica-Cosmetic în R.Moldova și pe piețele externe, managementul echipei.

Și anume:

 • Planificare financiară, urmărire a performanței;
 • Logistica, controlul stocurilor, contabilitate;
 • Marketplace - listare, vânzări, promoții, promovare în cadrul platformei;
 • Suport clienți prin telefon și mesagerie instant, consultații și upsell;
 • Lucrul cu afiliații pentru a genera trafic la un preț accesibil (inclusiv un afiliat intern);
 • Lucrul cu loyalty and direct traffic manager pentru a activa clienții fideli și clienții potențiali;
 • Promoții online - dezvoltare, calcul, analiza eficacității;
 • Studierea celor mai bune practici mondiale în domeniul vânzărilor online, stabilirea sarcinilor dezvoltatorilor pentru a îmbunătăți magazinul online și a introduce noi funcții;
 • Optimizarea site-ului și magazinului online din toate punctele de vedere - usability, CRO, viteza de încărcare, securitate, SEO;
 • Gestionarea conținutului site-ului.

Cerințe pentru candidat:

 • Studii superioare, de preferință în specialitate;
 • Experiență de minim 2 ani în managementul marketingului;
 • Experiență în vânzări online
 • Experiență în managementul produselor în IT, înțelegere suficientă a aspectelor tehnice ale magazinului online pentru a stabili sarcini pentru dezvoltatori;
 • PC - utilizator profesionist, cunoștințe bune de MS Office, Excel, Adobe Photoshop la nivel de bază;
 • Experiență cu instrumente analitice precum Google Analytics, Optimizely etc.;
 • Cunoașterea limbii române, rusă la nivel înalt, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență și abilități de management, abilitatea de organizare și a conduce echipa.

Conditii sugerate:

 • Program de lucru: Luni-Vineri, de la 8.00 la 17.00 sau de 9.00 la 18.00, pauză de masă;
 • Angajarea în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, pachet social complet;
 • Dezvoltarea profesională și creșterea carierei, atât în cadrul companiei, cât și în cadrul holdingului;
 • Echipă tânară, ambițioasă și prietenoasă.

Pentru a aplica pentru această poziție, vă rugăm să atașați CV-ul. la adresa de e-mail cu indicarea funcției pentru care candidezi: hr@viorica.md  
- - - - -
This is a unique opportunity to become a part of our top-management team and take part in developing our brands in R.Moldova and on foreign markets.

Main goals:
Online sale of Viorica-Cosmetic brand products in R.Moldova and on foreign markets, team management.

 • Financial planning, performance tracking;
 • Logistics, stock control, accounting;
 • Marketplace - listing, sales, promotions, promotion within the platform;
 • Customer support by phone and instant messaging, consultations and upsell;
 • Working with affiliates to generate traffic at an affordable price (including an internal affiliate);
 • Working with the loyalty and direct traffic manager to activate loyal customers and potential customers;
 • Online promotions - development, calculation, effectiveness analysis;
 • Studying the world's best practices in the field of online sales, setting the tasks of developers to improve the online store and introduce new functions;
 • Optimizing the website and online store from all points of view - usability, CRO, loading speed, security, SEO;
 • Site Content Management.

Candidate Requirements:

 • Higher education, preferably in the specialty;
 • Experience of at least 2 years in marketing management;
 • Online sales experience
 • Experience in product management in IT, sufficient understanding of technical aspects of the online store to set tasks for developers;
 • PC - professional user, good knowledge of MS Office, Excel, Adobe Photoshop at basic level;
 • Experience with analytical tools such as Google Analytics, Optimizely, etc.;
 • Knowledge of the Romanian and Russian language at a high level
 • Experience and management skills, the ability to organize yourself and the team.

Suggested conditions:

 • Registration in accordance with the Labor Code of the Republic of Moldova, complete social package;
 • Professional development and career growth, both within the company and within the holding company;
 • Young, ambitious and friendly team.

To apply for this position, please to attach your CV to the e-mail address indicating the position for which you are applying: hr@viorica.md  


moldovajob.md