Job in Bucuresti si Timisoara 
MANUFAKTURA
The Coffee Shop Restaurant
Bucuresti, Timișoara
ANGAJEAZĂ !
Contabil - Contabilitate Primara si de Gestiune Bucuresti

• Întocmire registru de casa
• intocmire NIR-uri
• introducere bonuri de consum
• transmitere comenzi către furnizori
• raport vanzari/target
• raport discounturi
• scoatere Z lunar si transmitere către HQ
• introducere inventar (lunar si saptamanal)
• indosariere si organizare documente firma
• control prin sondaj pentru: stoc,retete,încasări personal,receptie marfa
• import vanzare
• transferuri între locații

CONTABIL
• export saptamanal încasări si registru de casa
• export NIR-uri si introducere/verificare facturi MENTOR (soft de contabilitate)
• extrase bancare
• plati furnizori
• plăti salarii
• transmitere avansuri lunare
• inchidere inventare si situații lunare
• urmarire execuție buget cheltuieli
• buget CAPEX
• casa /trezorerie

Salariu 800 euro net + bonus de performanta


moldovajob.md