R&A Service angajează:

Electrician Auto/ Автомобильный электрик

Ce oferim noi?

 • Angajare oficială din prima zi;
 • Stagiere achitată - 14 zile calendaristice;
 • Locul de muncă - Botanica;
 • Bonusuri corporative pentru angajații companiei;

Ce este nevoie pentru asta?

 • Cunoașterea construcției auto, a computatorului;
 • Cunoașterea sistemului diesel;
 • Preferabil studii tehnice medii;
 • Eexperiență într-un post similar;
 • Calități personale, precum: Onestitate, acuratețe, responsabilitate, sârguință, lucrul orientat spre rezultat.

Ce va trebui de făcut?

 • Diagnosticarea disfuncțiilor în sistemul electric și electronic a automobilelor;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a echipamentelor de producere și stocare a energiei electrice;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a aparaturii de bord;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemele de aprindere și pornire;
 • Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a echipamentului de iluminare și semnalizare;
 • Executarea lucrărilor de verificare și reparație a instalațiilor auxiliare.

Pentru informații suplimentare apelați:
068787733 Natalia.

Что мы предлагаем:

 • Официальное трудоустройство с первого дня;
 • Оплачиваемая стажировка - 14 календарных дней;
 • Место работы - Ботаника;
 • Корпоративные бонусы для сотрудников компании.

Что для этого нужно?

 • Знание компьютера и конструкции автомобиля;
 • Знание систем дизельных двигателей;
 • Предпочтительно среднее техническое образование;
 • Опыт работы на аналогичной должности;
 • Личные качества, такие как: честность, точность, ответственность, трудолюбие, работа, ориентированная на результат.

Чем надо будет заниматься?

 • Диагностика неисправностей в электрической и электронной системе автомобилей;
 • Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для производства и хранения электроэнергии;
 • Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бортового оборудования;
 • Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем зажигания и запуска;
 • Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту осветительного и сигнального оборудования;
 • Выполнение работ по осмотру и ремонту вспомогательных установок.

Контактный номер для дополнительной информации:
068787733 Natalia.


moldovajob.md