Angajăm:

Inginer energetician

CERINȚE:
- Studii tehnice superioare și experiență de muncă după specialitate în funcții manageriale și de inginerie timp de cel puțin 3-5 ani.
- Cunoștințe în domeniul legislației de profil.

ATRIBUŢII:
- gestionarea lucrărilor de întreținere și participarea la procesul de planificare anuală a lucrărilor de întreținere a instalațiilor electrice;
- asigurarea funcționării instalațiilor electrice, a utilajelor și rețelelor de alimentare cu energie electrică (inclusiv PT 10/0,4kV.), și apă a întreprinderii.

ABILITĂŢI:
- capacități de organizare şi executare a lucrărilor, analiza informației , perfectarea corectă a actelor şi documentelor societății.

ESTE NECESAR A AVEA:
- A 5-a grupă de aprobare la siguranță electrică (peste 1000 V);
- Să cunoască lucrul la calculator in programe: Word, Excel;
- Experiență în relațiile cu inspecțiile de stat.
- Spirit de inițiativă, punctualitate, acuratețe, amabilitate, responsabilitate, capacitate de lucru în echipă.


moldovajob.md