Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1,2 м³ до 1000 м² с круглосуточным доступом.
На сегодняшний день есть 3 действующих комплекса: на Ботанике, Чеканах и в Ставченах.
В процессе строительства еще 3 комплекса: ул. Индустриальная, Сороки и Оргеев.
В связи с расширением открыт набор на должность 

Бухгалтер/Contabil

Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1,2 м³ до 1000 м² с круглосуточным доступом.

На сегодняшний день есть 3 действующих комплекса: на Ботанике, Чеканах и в Ставченах.
В процессе строительства еще 3 комплекса: ул. Индустриальная, Сороки и Оргеев.

В связи с расширением открыт набор на должность Бухгалтер

Ключевые функции:

 • Осуществление приема, контроля и обработки первичной документации по соответствующему участку;
 • Систематизация информации и ведение базы данных;
 • Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности;
 • Контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком;
 • Взаимодействие с другими отделами.

Требования к кандидатам:

 • Наличие высшего или средне-специального экономического образования;
 • Наличие навыков пользования ПК, MS Office, 1С - бухгалтерия.
 • Владение русским и румынским языками

Ключевые навыки:

 • Внимательность к деталям и аналитический склад ума;
 • Умение искать нужную информацию самостоятельно;
 • Умение оперативно работать в интенсивном информационном потоке;
 • Коммуникабельность, дружелюбность и ответственность.

Условия работы:

 • Соответствующий уровень з/п, пересмотр каждые 6 месяцев;
 • График работы понедельник-пятница, полный рабочий день.

Дополнительная информация:

 • Мы готовы рассматривать кандидатов с любыми зарплатными ожиданиями;
 • Также не стесняйтесь присылать свое резюме, даже если Вы не уверены, что Вы нам подходите. Мы просматриваем все отклики, без исключения.

Отправляйте резюме по электронному адресу: rabota@skladovka.md с темой письма: Бухгалтер.
Контактный телефон: +373 79 705 992

Skladovka.md este o rețea de depozite moderne pentru păstrarea în siguranță a bunurilor personale și comerciale, cu spații de diferite dimensiuni: de la 1,2 m³ până la 1000 m² cu acces 24/7.
În prezent, avem 3 complexe funcționale: Botanica, Ciocana și Stăuceni.

Alte 3 complexe sunt în construcție: str.Industrială, Soroca și Orhei.
În contextul acestei extinderi, recrutăm pentru postul de Contabil.

Responsabilități de bază:

 • Recepționarea, controlul și prelucrarea documentației primare pentru sectorul respectiv;
 • Sistematizarea informațiilor și actualizarea bazei de date;
 • Pregătirea datelor cu privire la sectorul contabil corespunzător pentru întocmirea rapoartelor;
 • Evidența păstrării documentelor contabile, pregătirea acestora în conformitate cu prevederile stabilite;
 • Interacțiunea cu alte departamente.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare sau secundare de specialitate în domeniul economic;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, MS Office, 1C;
 • Сunoașterea limbilor rusă și română.

Competențe de bază:

 • Atenție la detalii și spirit analitic;
 • Capacitatea de a căuta independent informațiile necesare;
 • Capacitatea de a lucra rapid într-un flux intens de informații;
 • Persoană comunicativă, sociabilă și responsabilă.

Condiții de muncă:

 • Salariu competitiv, revizuit la fiecare 6 luni;
 • Program de lucru de luni până vineri, full-time.

Informații suplimentare:

 • Suntem dispuși să luăm în considerare candidați cu orice așteptări salariale;
 • De asemenea, nu ezitați să ne trimiteți CV-ul, chiar dacă nu sunteți sigur că corespundeți postului. Examinăm toate cererile, fără excepție.

Vă rugăm să expediați CV-ul la adresa: rabota@skladovka.md cu subiectul: Contabil.
Telefon de contact: +373 79 705 992


moldovajob.md