Водитель (категории В, С, Е)/Conducător auto (categorii B, C, E)

Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1 м³ с круглосуточным доступом.

На сегодняшний день:

 • уже есть 3 действующих комплекса - на Ботанике (Кишинев), Чеканах (Кишинев) и в Ставченах.
 • в процессе строительства еще 3 комплекса - ул. Индустриальная (Кишинев), Сороки и Оргеев (пока 3, но планируется и дальнейшее развитие).
 • В связи с расширением, открыт набор на должность Водитель категории В, С, Е (требуется наличие всех категорий).

Обязанности:

 • Перевозка грузов (строительные материалы) по территории РМ на фуре / грузовом автомобиле / легковом транспортном средстве;
 • Обеспечение сохранности грузов во время перевозки;
 • Соблюдение правил дорожного движения и нормативных документов, регулирующих перевозку грузов;
 • Соблюдение графика доставки грузов и планирование маршрутов.

Требования к кандидатам:

 • Наличие водительских прав категории В, С и Е (одновременно);
 • Опыт работы водителем грузовых автомобилей не менее 2-х лет;
 • Знание правил дорожного движения и нормативных документов, регулирующих перевозку грузов;
 • Осуществлять перевозку грузов согласно правилам дорожного движения и осуществлять сохранность грузов во время перевозки;
 • Способность ориентироваться на дороге и планировать маршруты доставки грузов;
 • Наличие медицинской справки, подтверждающей годность к вождению грузовых автомобилей;
 • Наличие профессионального сертификата водителя соответствующей категории;

Условия работы:

 • Конкурентоспособная заработная плата: ставка – договорная;
 • Официальное трудоустройство;
 • График работы: 5/2, рабочий день с 8:00 до 17:00;
 • Получение опыта работы в крупной компании.

Дополнительная информация:
Контактный телефон: +373 79 705 992
Либо отправляйте резюме или контактные данные по электронному адресу: rabota@skladovka.md (с темой письма: “Водитель категории В, С, Е”).

Skladovka.md este o rețea de depozite moderne pentru depozitarea în siguranță a bunurilor personale și comerciale, spații de diferite dimensiuni: de la 1 m³ cu acces 24/7.

În prezent:

 • există deja 3 complexe funcționale - la Botanica (Chișinău), Ciocana (Chișinău) și Stăuceni.
 • alte 3 complexe sunt la etapa de construcție - strada Industrială (Chișinău), Soroca și Orhei (3 până în prezent, dar se planifică dezvoltarea ulterioară).
 • Ca urmare a unei extinderi, este deschisă recrutarea pentru postul de Conducător auto de categoria B, C, E (toate categoriile sunt obligatorii).

Responsabilități:

 • Transportarea mărfii (materiale de construcții) pe teritoriul RM cu tirul / camionul / autoturismul;
 • Asigurarea siguranței încărcăturii în timpul transportului;
 • Respectarea regulilor de circulație și a regulilor de transport de mărfuri;
 • Respectarea graficului de livrare a încărcăturii și planificarea traseului.

Cerințe pentru candidați:

 • Permis de conducere categoria B, C și E (în același timp);
 • Experiență ca șofer de camion de cel puțin 2 ani;
 • Cunoașterea regulilor de circulație și a reglementărilor privind transportul de mărfuri;
 • Efectuarea transportului de bunuri în conformitate cu regulile de circulație și capacitatea de a asigura protecția mărfii în timpul deplasării;
 • Capacitatea de orientare pe șosea și de planificare a rutelor pentru livrarea mărfii;
 • Certificat medical care să confirme capacitatea de a conduce camioane;
 • Un certificat de șofer profesionist din categoria corespunzătoare;

Condiții de muncă:

 • Salariu competitiv: rata este negociabilă;
 • Angajare oficială;
 • Program de lucru: 5/2, ziua de lucru de la 08:00 la 17:00;
 • Dobândirea experienței de lucru într-o companie mare.

Informații suplimentare:
Telefon de contact: +373 79 705 992
Sau expediați CV-ul dvs și datele de contact la: rabota@skladovka.md (cu subiectul: "Conducător auto B, C, E").


moldovajob.md