Angajăm:

Health promoter
INTERSOS este o organizație umanitară care lucrează pentru protecția refugiaților ucraineni în RM.

Educația și experiența profesională:

 • Diplomă de liceu
 • Membru activ dovedit al comunității
 • Cunoașterea bună a competențelor în limba rusă

Competențe: (Cunoștințe, aptitudini și abilități)

 • Alfabetizare computerizată ( Word, Excel )
 • Confidențialitate, respect și atitudine ne-discriminatorie
 • Bune abilități interpersonale și de comunicare
 • Abilitatea de a arăta empatie
 • Abilitatea de a lucra sub presiune
 • Cunoșterea limbii engleze ( scrise și vorbite ) constituie un avantaj

Condițiile de munca:Full Time


Obligații și responsabilități:
 • Desfășurați discuții de focus grup și alte activități participative pentru a angaja membrii comunității în activități de sănătate și pentru a înțelege mai bine nevoile și interesele acestora; și cum să-și depășească problemele de sănătate.
 • Implementați activități de educație și conștientizare în domeniul sănătății ( sesiuni în școli, biserici, comunitate ), sub indicațiile și supravegherea supraveghetorului HP.
 • Sub îndrumarea HP Supervisor, evaluați impactul activităților ( cu întrebări, verificări și observații de comportamente ) și raportați probleme, succes și constrângeri.
 • Informați refugiații despre drepturile lor cu privire la accesul la sănătate, conectați la echipa medicală
 • Implicați membrii comunității în practici sănătoase ( promovați intervenții de sănătate; securitatea și siguranța alimentelor, prevenirea și controlul infecțiilor, imunizarea )
 • Efectuați evaluări de imunizare în rândul comunității și refugiaților. Sprijinirea eforturilor de vaccinare în timpul unei vaccinări în masă.
 • Participați la activitățile echipei de asistență socială, informând în același timp participanții despre opțiunile pentru servicii de sănătate.
 • Urmăriți problemele de sănătate împreună cu asistență medicală și medicul.
 • Desfășurați toate sarcinile respectând principiile cheie de protecție, inclusive, dar fără a se limita la: nu faceți rău, nediscriminarii, confidențialitate și responsabilitate;
 • Angajează voluntarii comunității în activitățile planificate desfășurate în centrul comunității conform unui program de activitate planificat;
 • Mențineți registrele de prezență zilnică și fișele de inventar lunare pentru fiecare activitate desfășurată;
 • Asigurați-vă că este confirmat un mediu sigur, prietenos și nediscriminatoriu în timpul tuturor activităților;
 • Participați la întâlniri și instruiri în și în afara centrelor și / sau în birourile INTERSOS, atunci când vi se solicită;
 • Finalizați sarcini suplimentare atribuite de supraveghetor.
Candidații interesați sunt invitați să aplice CV-urile pe recruitment.moldova@intersos.org.
Doar candidații selectați vor fi contactați.

moldovajob.md