R&A Service angajează:

Референт – помощник руководителя крупной компании / Referent – ajutor al conducătorului unei companii mari

Если вы тот, кто желает развиваться, упорно трудится, обучаться, быть полезным руководителю и создавать комфорт. Тот, кто может структурировать любую деятельность и может логически выстраивать цепочку, значит это место ваше и мы вас ждем –
Референта – помощника руководителя крупной компании

Что мы предлагаем:

 • Работу в стабильной и преуспевающей компании;
 • Официальное трудоустройство и полный соц. Пакет;
 • Стабильная и мотивирующая заработная плата (обговаривается);
 • Динамичные условия труда.

Что для этого нужно:

 • Высшее образование;
 • Знание румынского и русского языков;
 • Трудолюбие, упорство, желание учиться и развиваться;
 • Ответственность, пунктуальность, исполнительность;
 • Коммуникабельность, чувство юмора, умение поддерживать беседу;
 • Чувство такта, честность;
 • Аналитическое мышление, разностороннее развитее, нацеленность на результат;
 • Способность решать непредвиденные ситуации, стрессоустойчивость;
 • Соблюдение конфиденциальности;
 • Умение создавать комфорт.

Чем надо будет заниматься:

 • Выполнение работы, носящей аналитико-конструктивный и информационно-технический характер, а также работы общего характера по поручению и под непосредственным контролем руководителя;
 • Осуществление информационно-технической работы с документами, которые поступают на имя руководителя и выходят за его подписью;
 • Участие вместе с руководителем в составлении графика (планировании) его работы, деловых поездок, встреч и пр., принятие мер по его соблюдению;
 • Осуществление технического обеспечения деятельности руководителя (заказ билетов, транспорта и пр., организация встреч, совещаний, переговоров и пр.);
 • Сопровождение руководителя в деловых поездках, встречах, специальных приемах;
 • Ведение протоколов и иных документов, оформляющих ход и результаты встреч, переговоров, совещаний и пр.;
 • Осуществление связи с организациями, государственными органами и органами местного самоуправления, общественностью, средствами массовой информации для решения вопросов, обозначенных руководителем и не требующих его непосредственного участия;
 • Осуществление сбора материалов и информации, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов и представление их руководителю;
 • Получение по поручению руководителя в государственных органах, органах местного самоуправления документов и информации, необходимых руководителю;
 • Выполнение разовых поручений руководителя по организации работы персонала по определенному руководителем направлению;
 • Выполнение иных поручений руководителя в рамках служебных отношений; непрофильных заданий;
 • Выполнение личных поручений руководителя и членов семьи;
 • Быть рядом и исполнять все задачи, поступившие от руководителя;
 • Создавать комфорт и быть полезным для руководителя.

Отправьте свое резюме на E-mail: hr@customagic.md с указанием должности, на которую вы претендуете, и присоединяйтесь к нашей семье.

Dacă ești acea persoană care dorește să se dezvolte, să muncească asiduu, să învețe, să fie util pentru conducător și să creeze confort. Acel care poate structura și construi logic orice activitate, atunci acesta este locul tău și noi te așteptăm în calitate de -
Referent – ajutor al conducătorului unei companii mari

Ce oferim noi?

 • Lucru într-o companie de succes;
 • Angajare oficială și pachet social deplin;
 • Stabilitate şi salariu motivant (negociabil);
 • Mediu dinamic de muncă.

Ce este nevoie pentru aceasta?

 • Studii superioare
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 • Hărnicie perseverență și dorința de a învăța și de a se dezvolta;
 • Responsabilitate, punctualitate, ascultare și îndeplinire a sarcinilor;
 • Abilități de comunicare și menținere a unei discuții, simțul umorului;
 • Simț al măsurii, tactului, onestritate;
 • Gândire analitică, dezvoltare multilaterală, orientare spre rezultat;
 • Abilităţi de a rezolva situaţiile neprevăzute, rezistență la stres;
 • Respectarea confidențialității;
 • Abilitate de a crea confort.

Ce va trebui de făcut?

 • Efectuarea lucrărilor de natură analitico-constructivă, informațional-tehnică și generală conform ordinului și sub supravegherea directă a conducătorului;
 • Lucrul cu documentația care vine pe numele conducătorului și ies cu semnătura lui;
 • Participarea împreună cu conducătorul la întocmirea programului (planificarea) activității sale, a călătoriilor de afaceri, a întâlnirilor etc. și luarea de măsuri pentru a asigura respectarea acestuia;
 • Realizarea suportului tehnic al activității conducătorului (rezervarea de bilete, transport etc., organizarea de întâlniri, negocieri etc.);
 • Însoțirea conducătorului în călătoriile de afaceri, la reuniuni și la evenimente speciale.
 • Întocmirea proceselor-verbale și a altor documente despre desfășurarea și rezultatele reuniunilor, negocierilor, consultărilor etc;
 • Asigurarea legăturii cu organizațiile, organele de stat și locale, cu publicul, cu mass-media pentru a rezolva problemele stabilite de conducător și care nu necesită implicarea directă a acestuia;
 • Colectarea materialelor și a informațiilor, pregătirea materialelor analitice, informaționale, și a altor materiale și prezentarea acestora conducătorului;
 • Obținerea documentelor și informațiilor de la organele de stat și de la autoritățile locale, la indicațiile conducătorului;
 • Executarea indicațiilor conducătorului de organizare a lucrului personalului în domeniul definit de acesta;
 • Executarea altor instrucțiuni ale conducătorului în cadrul relațiilor de serviciu;
 • Îndeplinirea sarcinilor oferite de conducător și de membrii familiei sale;
 • Să fie alături și să îndeplinească toate sarcinile primite de la conducător;
 • Să creeze confort și să fie util pentru conducător.

Expediați cv-ul dvs la E-mail: hr@customagic.md cu indicarea postului pentru care pretindeți și veniți să faceți parte din familia noastră.


moldovajob.md