Compania “ Vicoliv Grup” SRL, fondată în anul 2014, cu activitate în domeniul construcțiilor de: clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri, angajează:

Responsabil Tehnic - constructia si reparatii drumuri

Suntem în căutarea unui coleg la poziția Responsabil Tehnic în construcția de drumuri. Avem nevoie de un coleg care să ocupe locul corespunzător în mecanismul general al companiei și să activeze atât în beneficiul său, cât și al întregii echipe. Ne așteptăm să fie o persoană activă, ce înțelege specificul activității în această funcție, ce dorește să dezvolte profilul în care va activa.

Loc de muncă amplasat la adresa Chișinău, str. Feredeului, 4.

Responsabilitati:

 • Va evalua complexitatea lucrarilor pentru santierile noi (riscuri, avantaje, etc.);
 • Crearea instructiunilor de lucru;
 • Instruirea personalului antrenat în activitati de constructive si reparatie a drumurilor;
 • Va urmari respectarea de catre dirigintii de santiere si a maistrilor a tehnologilor lucrărilor de construcții;
 • Va verifica Calitatea lucrărilor efectuate;
 • Va monitoriza Corectitudinea succesiunii operațiunilor realizate pe santiere;
 • Va verifica corectitudinea întocmirii  documentației tehnice (Procese Vebale, Cartea Tehnica)
 • Va interactiona cu Beneficiarii în procesul de transmitere a obiectelor;
 • Va crea grafice de executie a lucrarilor si va monitoriza realizarea acestora;
 • Va interactiona cu Responsabilul tehnic reprezentant al Beneficiarului, proiectanti si alte structuri cu functie de decizie implicate în procesul de constructie
 • Va realiza masurari si Va prezenta volumul lucrarilor executate de Dirigintii de santiere.(schite tehnice)
 • Va prezenta analiza comparativa a lucrărilor executate cu cele incluse în deviz, totodată prezentarea rapoartelor de recomandari.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare, tehnice din domeniul constructiilor drumurilor, constructii civile
 • Atestat în calitatea de responsabil tehnic- licenta activă prezinta un avantaj
 • Cunostinte ample, constructive și inginerești
 • Să cunoască documentația de proiect și deviz (analiza,calcule, evidenta)
 • Cunostinte ample privind legislatia din domeniu
 • Utilizator increzut in sistemele de operare PC (Microsoft Excel, Word), softuri tehnice
 • Experiență de cel puțin 5-10 ani în domeniu (Responsabil tehnic, Diriginte de santier- constructia si reparatia drumurilor, obligatoriu, constructii civile - secundar)
 • Permis de conducere categoria B – obligatoriu

Condiţii generale de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba română şi alte limbi uzuale de comunicare;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Apt/ă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei,
 • Nivel înalt de inteligență, responsabilitate și exigență;
 • Capacități bune de analiză și sistematizare a informației.

Beneficii:

 • Program Full time / part time min 3 zile / saptamina;
 • Salariu atractiv și un sistem de motivare funcțional;
 • Oficiu accesibil, amplasat în zona centru a capitalei;
 • Un mediu de lucru axat pe dezvoltare profesionala. 

Expediați CV-ul cu poza la adresa: HR@vicoliv.md, cu mențiunea "Responsabil ethnic construcția și reparații drumuri" sau apelați pentru detalii la tel. 078556655.

Vă așteptăm cu drag, nu ratați posibilitatea de a crea viitorul împreună cu noi.

Notă: Prin expedierea CV-ului, vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.


moldovajob.md